• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2020. gada 4. ceturksnī

  Aktualizēts 30.12.2020 05:10

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2020. gada 4. ceturksnī (oktobris – decembris) tika noslēgts darbs pie jaunizveidotās profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) “Skolotājs” licencēšanas procedūras un 30. novembrī tika piešķirta licence šīs studiju programmas īstenošanai Daugavpils Universitātē.

  2020./2021. studiju gada rudens semestrī tika turpināta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācija. Sakarā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem, studējošie kopš oktobra sākuma turpināja studijas piektdienās DU attālināti platformā Zoom, bet pārējās nedēļas dienās klātienē un/vai attālināti strādāja skolā savā izvēlētajā specialitātē. Apkopojot pieredzi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācijas procesu, studiju kursa “Izglītības psiholoģija” docētāja un Prakses I vadītāja, pētniece Mārīte Kravale–Pauliņa saka: “Atzinīgi novērtēju studentu zinātkāri un vēlmi apgūt jaunas un darbam nepieciešamas zināšanas. Lai šīs zināšanas kļūtu par prasmēm, ir vajadzīgs laiks ne tikai to apzināšanai, bet arī to apgūšanai.  Jāatzīst, ka praktiskie semināri parāda milzīgu plaisu studējošo vidū, kuriem ir un kuriem nav pieredzes izglītības jomā. Izprotu arī studējošo grūtības īstenot darba vidē balstītas studijas un atļaušos piekrist studentiem, kuri minēja, ka daudzām lietām ir vajadzīgs laiks īstenot šo saturu ilgstošākā laika periodā. Augsti novērtēju universitātes kolēģu ieguldījumu, aprobējot studiju programmas saturu un meklējot jaunas pieejas kā uzrunāt studentus.”

  Šī gada 16. novembrī Facebook vietnē bija iespēja sekot tiešraides sarunai ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktorēm: Eridianu Oļehnoviču (DU), Ievu Margēviču-Grinbergu (LU) un Helēnu Vecenāni (LiepU). Programmu direktores stāstīja par studiju programmas unikalitāti, darba vidē balstītu studiju procesu, izaicinājumiem un ieguvumiem studiju programmas aprobācijas posmā katrā no universitātēm. Eridiana Oļehnoviča raksturoja studiju procesa norisi kopumā, akcentējot, ka līdz ar jaunā mācību satura ieviešanu skolās arī universitātes ir  kļuvušas par “mācīšanās kopienu, kurā notiek savstarpējā bagātināšanās: pasniedzēji bagātinās no studentiem un studenti – no pasniedzējiem.” Studiju kursos studējošajiem cenšamies dot iespēju dalīties ar savu pieredzi un kopīgās diskusijās meklēt un atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem skolas ikdienā. Pilnā apjomā sarunas tiešraides ieraksts ir pieejams šeit.

  Jau otro gadu pēc kārtas nodibinājums “Iespējamā misija” projekta “Mācītspēks” ietvaros aicina interesentus pieteikties projektā un apgūt skolotāja profesiju otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”  kādā no trim universitātēm: DU, LU vai LiepU, kur šī studiju programma tiek īstenota. Pirmais pieteikšanās posms projektā “Mācītspēks” šajā studiju gadā noslēdzās 14. decembrī. Otrais pieteikšanās posms norisināsies no 2021. gada 11. janvāra līdz 1. martam. Vairāk informācijas par projektu “Mācītspēks” var atrast projekta mājaslapā: https://macitspeks.lv/.

  Līdz šī gada novembra beigām ir saņemtas licences visām jaunizveidotajām studiju programmām studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” Daugavpils Universitātē: kopīgajai doktora studiju programmai “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: prof. J. Davidova),  akadēmiskā maģistra studiju programmai “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: prof. J. Davidova), profesionālā bakalaura studiju programmai “Skolotājs” (programmas direktores p.i.: vad. pētn. E. Oļehnoviča), otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmai “Skolotājs” (programmas direktore: vad. pētn. E.Oļehnoviča), profesionālā bakalaura studiju programmai “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktore: doc. J.Badjanova) un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Pirmsskolas skolotājs” (programmas direktore: doc. A.Korniševa).

  Plašāka informācija par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” izstrādi Daugavpils Universitātē projekta ietvaros ir pieejama video sižetā: https://youtu.be/gilJvAnZIEU

   

  Papildu informācija:

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading