• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2020. gada 2. ceturksnī

  Aktualizēts 29.06.2020 10:06

  ESF projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2020. gada 2. ceturksnī (aprīlis-jūnijs) tika noslēgts darbs pie jaunveidojamo studiju programmu izglītībā izstrādes un turpinājās to sagatavošana licencēšanai.

  Daugavpils Universitātē licence ir piešķirta kopīgajai doktora studiju programmai “Izglītības zinātnes” (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Studiju kvalitātes komisijas balsojums notika 2020. gada 27. maijā). Licencēšanas komisijas vizītes ir notikušas trijās DU studiju programmās: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” (21.05.2020), akadēmiskā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” (18.06.2020) un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” (25.06.2020). Savukārt licencēšanas process vēl tiek turpināts profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs”.

  2020. gada 12. maijā jaunā skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” (vairāk informācijas par šo projektu skatīt šeit: https://macitspeks.lv/) ietvaros notika digitālā konference “Skolotājs: misija vai darbs?”, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, darba devēji, skolotāji, izglītības jomas eksperti, nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvji, kā arī topošās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktores no Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes. DU programmas direktore, vadošā pētniece, Dr. paed., Eridiana Oļehnoviča konferencē akcentēja skolotāja darba specifiku Latgalē un pastāstīja par studiju iespējām topošajā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Daugavpils Universitātē.

  2020. gada maijā Latvijas Radio 1 Ģimenes studijas raidījumā “Kādam jābūt mūsdienu skolotājam?” radio klausītāji tika iepazīstināti ar jauno skolotāju sagatavošans projektu “Mācītspēks”, kura ietvaros tika organizēta kandidātu atlase topošajā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, kas tiks īstenota Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija”. E. Oļehnoviča uzsvēra, ka “šīs programmas lielākais ieguvums būs sadarbības kopējais lauks, ko mēs veidojam, lai atbalstītu topošos skolotājus – arī darba devējiem un mentoriem veidojam īpašu aicinājumu vēl vairāk iesaistīties sadarbības veidošanā ar augstskolām. [..] Darba vidē balstītas studijas ir unikālākais pienesums šajā programmā.”

  Daugavpils Universitāte projekta ietvaros kopā ar ekspertiem un sadarbības partneriem no Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un  Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas, kā arī Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem, izglītības iestāžu un nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvjiem  un citiem sociālajiem partneriem ir izstrādājusi otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammas valodu jomā, sociālajā un pilsoniskajā jomā, un veselības un fiziskās aktivitātes jomā.

  Šī gada otrajā ceturksnī notika intensīvs darbs pie jaunizstrādātās profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) “Skolotājs” licencēšanas ziņojuma satura precizēšanas, iekļaujot izglītības jomas ekspertu un darba devēju rekomendācijas, lai jaunizstrādātās programmas saturs pilnībā atbilstu jaunā pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kā uzsvēra DU zinātņu prorektors, profesors Arvīds Barševskis, “ir ārkārtīgi svarīgi saprast, lai tas jaunais, kas tiek ieviests, pirmkārt, lai tas nepazemina kvalitāti, bet tieši otrādi – veicina labu un mūsdienīgu skolotāju sagatavošanu.” Jaunizstrādātajā PBSP “Skolotājs” tiek plānots iesaistīt lielu skaitu docētāju un viesdocētāju, lai veidotu kompetencēs balstītu studiju saturu ciešā sadarbībā ar darba devējiem, jo šajā studiju programmā tiks sagatavoti visu mācību  jomu skolotāji, ko paredz jaunie izglītības standarti. Projekta ietvaros DU kopā ar ekspertiem un sadarbības partneriem no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kā arī VISC ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem, izglītības iestāžu un citiem sociālajiem partneriem ir izstrādājusi šīs studiju programmas apakšprogrammas valodu jomā un sociālajā un pilsoniskajā jomā.

  Papildu informācija

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading