• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana 2019. gada 3. ceturksnī

  Aktualizēts 30.09.2019 11:00

  ESF projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2019. gada 3. ceturksnī iesaistītie eksperti, saskaņā ar projekta 1.1. darbības īstenošanas plānu, ir izstrādājuši un nodevuši sadarbības partneruniversitātēm – Latvijas Universitātei (LU), Liepājas Universitātei (LiepU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu saturu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” (46.) valodu, sociālajā un pilsoniskajā jomā, kā arī veselības un fiziskās aktivitātes jomā un integrētā profesionālā pedagoģijas bakalaura studiju programmā “Skolotājs” (42.) valodu un sociālajā un pilsoniskajā jomā.

  Īsi pirms jaunā studiju gada sākuma, š. g. 28. augustā Daugavpils Universitātes mācībspēki un studējošo pārstāvji, kā arī darba devēju pārstāvji seminārā “Jauno studiju programmu izstrāde: satura un procesa izvērtējums” tika iepazīstināti ar aktuālāko informāciju par projekta norisi.

  Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto Daugavpils Universitātes “Pedagogu izglītības attīstības plānu 2018.-2023. gadam” integrētā profesionālā pedagoģijas bakalaura studiju programmas “Skolotājs” un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” ietvaros tiks īstenota skolotāju sagatavošana visās kompetenču jomās, atbilstoši jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Jauno pedagogu sagatavošanas  programmu saturs Daugavpils Universitātē tiks balstīts uz studiju satura glokalizāciju, starpdisciplinaritāti un transdisciplinaritāti, kā arī esošās pieredzes atzīšanu un studentcentrētu studiju procesu.

  Studiju satura apguvē tiks nodrošināta konceptuāli jauna, kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstoša skolotāju sagatavošana, kas vērsta uz cilvēka rīcībspējai nepieciešamo pamatkompetenču un caurviju kompetenču pilnveidi, nodrošinot tautsaimniecības izglītības jomu ar mūsdienīgi sagatavotiem pedagogiem. Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājuma “Iespējamā misija” ekspertiem, Ilzi Mileiko un Imantu Kukuļu, veic izstrādāto studiju kursu satura izvērtējumu, dokumentācijas sagatavošanu programmu licencēšanai un plānotajai īstenošanas uzsākšanai 2020./2021. studiju gadā.

  Paralēli tam Daugavpils Universitātē, sadarbībā ar LiepU, LU, RTA, tiek gatavoti licencēšanas ziņojumi jaunveidojamās skolotāju izglītības studiju programmās – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā  “Pirmsskolas skolotājs” (41.), profesionālā bakalaura studiju programmā “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” (42.), akadēmiskā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” (45.) un kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” (51.), lai, iegūstot licences, uzsāktu iepriekšminēto studiju programmu īstenošanu 2020./2021. studiju gadā.

   

  Papildu informācija

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  Tālr. 27107255

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading