• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana 2020. gada 1. ceturksnī

  Aktualizēts 30.03.2020 08:33

  ESF projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2020. gada 1. ceturksnī (janvāris-marts) tika turpināts intensīvs darbs pie jaunveidojamo studiju programmu izglītībā un pedagoģijā licencēšanas ziņojumu satura sagatavošanas un precizēšanas. 2020. gada 6. februārī DU notika projekta Uzraudzības komitejas sēde, kurā komitejas locekļiem tika sniegts pārskats par paveiktajām projekta aktivitātēm kopš projekta uzsākšanas 2018. gada oktobrī, kā arī tika plaši diskutēts par būtiskākajiem jautājumiem licencēšanas dokumentācijas sagatavošanai profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs”.

  Līdzās iepriekš noslēgtajiem nodoma līgumiem ar darba devējiem par studējošo prakses vietu nodrošināšanu, tika noslēgts vēl viens līgums PBSP “Skolotājs” ar Gulbenes novada pašvaldību, kas paredz prakses vietas novada izglītības iestādēs. Kopumā ir noslēgti 12 nodoma līgumi par studējošo prakses nodrošināšanu šajā studiju programmā. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā  “Pirmsskolas skolotājs”, profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”  ir tikuši noslēgti nodoma līgumi par studējošo prakses nodrošināšanu ar 11 institūcijām (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils novada domi, Preiļu novada Izglītības pārvaldi, Dagdas novada pašvaldību, Krāslavas novada Izglītības pārvaldi, Rēzeknes novada pašvaldību, Ilūkstes novada pašvaldību, Līvānu novada domi, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, Ludzas novada pašvaldību un ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību). Jaunveidojamo studiju programmu izstrādes procesā tiek augsti novērtēts Daugavpils pilsētas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu, kā arī Līvānu 1. vidusskolas vadības atbalsts un atsauksmes par iepriekšminēto studiju programmu īstenošanas uzsākšanu Daugavpils Universitātē.

  2020. gada 21. janvārī Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība”, kas paredz 100 jaunu skolotāju ienākšanu Latvijas skolās no šī gada 1. septembra. Līdz ar to 2020. gada 22. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) tika rīkota preses konference, lai informētu sabiedrību par jaunveidojamo otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Skolotājs”. Šajā konferencē klātienē piedalījās arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs”  direktore, vadošā pētniece, Dr. paed., Eridiana Oļehnoviča.

  E. Oļehnoviča uzsver, ka “Latvijas kontekstā šī jaunveidojamā 2. līmeņa studiju programma, kas tās sekmīgas licencēšanas gadījumā, tiktu īstenota Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un Liepājas Universitātē, būtu inovatīvs pienesums skolotāju sagatavošanas jomā, jo tiktu īstenota darba vidē balstītās studijās, tādejādi vēl jo ciešāk stiprinot sadarbību starp augstskolu un skolu, kas ir īpaši būtiska jaunā, kompetenču pieejā balstītā satura ieviešanas kontekstā”. Iepriekš minētās, jaunveidojamās 2.līmeņa studiju programmas “Skolotājs”iecerētā realizācija ir sasaistīta ar nodibinājuma “Iespējamā misija” uzsākto projektu “Mācītspēks”, kura ievaros notiek potenciālo studējošo pieteikšanās un atlase iespējamām studijām Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē vai Liepājas Universitātē.

  2020. gada pirmajā ceturksnī ir notikušas vairākas IZM Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes rīkotas tikšanās Rīgā, kurās piedalījās arī Daugavpils Universitātes jaunveidojamo studiju programmu direktori un atbildīgie par programmu īstenošanu, lai apspriestu un precizētu licencēšanas ziņojumu projektu saturu, precizētu studiju plānus un citus aktuālus jautājumus. 2020. gadā 27. janvārī notika šīs konsultatīvās padomes tikšanās, kurā piedalījās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” direktora p.i., docente, Dr. psych., Aļona Korniševa un profesionālā bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” direktore, docente, Dr. paed., Jeļena Badjanova. 2020. gada 11. februārī Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes rīkotajā sēdē piedalījās A. Korniševa, J. Badjanova un E. Oļehnoviča, lai kopīgi ar LU, LiepU un RTA jaunveidojamo studiju programmu direktoriem pārrunātu iepriekšējā tikšanās reizē aktualizētos jautājumus, kas skar skolotāju izglītības struktūru.

  2020. gada 24. februārī IZM Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdē piedalījās jaunveidojamās maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” direktora p.i. un kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” direktore, profesore, Dr. paed., Jeļena Davidova, kura sēdes laikā prezentēja maģistra studiju programmas licencēšanas ziņojuma projektu.

  Jaunveidojamā akadēmiskā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” tās licencēšanas gadījumā  DU plāno piedāvāt īstenot garo moduli “Pedagoģija” (80 KP) un īso moduli (50 KP) četros virzienos: “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība”. Savukārt kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” tās licencēšanas gadījumā DU plāno  īstenot kopīgi sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

  Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un ieviestajiem ierobežojumiem, ir notikušas vairākas tiešsaites konferences Skype un Zoom platformās, lai risinātu aktuālākos jautājumus par jaunveidojamo studiju programmu sagatavošanu licencēšanai. Intensīvs darbs ir noticis otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” licencēšanas ziņojuma satura precizēšanā un diskusijās ar nodibinājuma “Iespējamā misija” komandu par potenciālo studējošo atlases kritērijiem, studiju procesa organizēšanu un citiem  svarīgiem jautājumiem, ņemot vērā jaunās skolotāju izglītības programmas unikalitāti. Daudzas sarunas ir norisinājušās starp Daugavpils Universitātes un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) pārstāvjiem par veselības un fiziskās aktivitātes moduļa īstenošanu jaunveidojamā profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs”, kā arī starp bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” veidotājiem Liepājas Universitātē un Latvijas Universitātē par studiju plāna saskaņošanu un precizēšanu.

  Projekta ietvaros tiek veiks noslēdzošais darbs pie profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” licencēšanas ziņojuma satura saskaņošanas programmas direktores p.i. E. Oļehnovičas vadībā.

  2020. gada pirmajā ceturksnī tika uzsākta dokumentālā video materiāla sagatavošana par jaunveidojamajām studiju programmām Daugavpils Universitātē, bet sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu Latvijā kopš 2020. gada 12. marta ieplānotās intervijas ar studējošajiem un mācībspēkiem tika pārceltas uz nākošo ceturksni.

  Kopumā līdz 2020. gada 30. martam Daugavpils Universitāte ir jau iesniegusi licencēšanai Akadēmiskās informācijas centrā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Skolotājs”, akadēmiskā maģistra studiju programmu “Izglītības zinātnes” un  kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes”.

   

  Papildu informācija

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

   

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  Tālr. 27107255

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

   

   

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading