• A- A A+
 • Projekta “DRAUGOS AR LATVIJU” vadītājas asistente piedalās seminārā „Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”

  Aktualizēts 11.04.2015 13:45

  2015. gada 8. – 10. aprīlī DU HF projekta „Trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā – DRAUGOS AR LATVIJU”, granta līguma Nr. IF/2013/1.a./18, projekta vadītājas asistente Eva Kasparenoka piedalījās seminārā „Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”, kas norisinājās Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta atpūtas kompleksā „Turbas”.

  Semināra mērķis – uzlabot  augstskolu akadēmisko un administratīvo darbinieku kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, kā arī veicināt profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, lai savās darba vietās varētu nodrošināt profesionālu darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Pirmajā dienā semināra dalībnieki iepazinās ar tā organizētājiem – biedrību „Patvērums „Drošā māja””, kas īsteno projektus un atbalsta aktivitātes trešo valstu valstspiederīgajiem, un semināra ietvaros piedāvāja tā dalībniekiem lekcijas. Pirmo lekciju – „Ieskats migrācijas procesos Latvijā” – vadīja biedrības „Patvērums „Drošā māja”” projektu vadītājs Alvis Šķenders. Lektors pievērsās Latvijas Republikas likumdošanas regulējumiem, kas nosaka trešo valstu valstspiederīgo statusu, kā arī problēmām, ar ko saskaras gan LR institūcijas, gan trešo valstu valstspiederīgie, integrējoties Latvijas sabiedrībā, kā arī piedāvāja iespējamos risinājumus, lai ietekmētu pastāvošo sistēmu.

  Otro lekciju – „Pasaules reliģijas – islāms. Būt studentam musulmaņu valstī” vadīja Latvijas Universitātes studiju programmas „Āzijas studijas” absolvente, arābu valodas tulce Gerda Makarova. Semināra dalībnieki guva plašu ieskatu islāma reliģijas valstu kultūrā, sākot no tās rašanās vēstures līdz mūsdienu situacijai. G. Makarova dalījās savā pieredzē un sniedza praktiskus padomus saskarsmē ar islāmticīgajiem.

  Pirmo semināra dienu noslēdza Latviešu valodas aģentūras metodiķes Ērikas Pičukānes lekcija „Trešo valsts valstspiederīgo iekļaušanās Latvijas izglītības vidē. Kā plašsaziņas līdzekļu diskurss ietekmē iecietību pret trešo valstu valstspiederīgajiem. Kultūrkompetence.” Lektore pievērsās migrācijas atspoguļojuma psiholoģiskajiem un socioloģiskajiem aspektiem mediju telpā, kā arī analizēja sabiedrības attieksmi pret trešo valstu valstpiederīgajiem, viņu integrācijas procesu veicinošos un kavējošos faktorus. Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā un dalījās savos novērojumos un iespaidos par darba pieredzi ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Semināra otrā diena tika aizvadīta supervizora Kārļa Viša vadībā. Viņš organizēja praktikumu „Kultūrdaudzveidība, indivīda daudzveidība un to ietekme uz profesionālo darbu. Emocionāla inteliģence. Profesionālā intervence atbalstošo profesiju pārstāvjiem”. Tika gūtas teorētiskas zināšanas, kas veicina plašāku izpratni par starpkultūru komunikācijas fenomenu gan darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, gan sociāli atstumtajām sabiedrības grupām. Noslēgumā semināra dalībnieki iesaistījās neformālā aktivitātē – stratēģiskā komandu spēlē, pēc kuras veidojās aktīva viedokļu apmaiņa.

  Semināra noslēdzošajā dienā lektores Gita Miruškina un Sandra Zalcmane no biedrības „Patvērums „Drošā māja”” iepazīstināja klausītājus ar Latvijas kā uzņemošās valsts juridisko un sociālo sfēru attiecībā uz bēgļu tiesībām un iespējām uzsākt pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. Tika piedāvāti video materiāli par bēgļu dzīvi Latvijā, kā arī veiksmes stāsti par cilvēkiem, kas sākotnēji ir bijuši bēgļi, bet šobrīd ir veiksmīgi iekļāvušies Latvijas sabiedrībā, pārzina latviešu valodu augstākā līmenī un sevi uzskata par īsteniem latviešiem.

  Noslēgumā notika visu semināra dienu izvērtēšana, anketēšana un uzklausīts ikviena dalībnieka viedoklis – tas viss nodrošināja atgriezenisko saiti un iedvesmoja biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvjus un to sadarbības partnerus organizēt šādas aktivitātes arī turpmāk. Dalībnieki pateicās semināra organizatoriem un pauda gandarījumu par iegūtajām zināšanām, jaunajiem kontaktiem un pieredzi, kas tika iegūta visa semināra garumā.

  Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

  Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

  PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

  1

  Papildu informācija:

  Projekta “DRAUGOS AR LATVIJU” vadītāja: prof. Maija Burima
  E – pasts: maija.burima@du.lv
  Tālr. nr. 65424238

  Pasākumu kalendārs

  < Janvāris >
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading