• A- A A+
 • Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana DU” darbseminārs

  Aktualizēts 29.01.2021 09:28

  2021. gada 26. janvārī saziņas vietnē ZOOM tika organizēts ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019 darbseminārs. Tajā piedalījās visu jaunveidojamo programmu direktori, koordinatori un projekta administratori.

  Semināra sākumā projekta vadītāja M. Burima iepazīstināja projekta ieviesējus ar projekta saturisko un organizatorisko jautājumu progresu, aktualitātēm, jaunumiem. Tika sniegts pārskats par DU līdzšinējo pieredzi un stratēģijām normatīvās bāzes prasību izpildē, kā arī licencēšanas un akreditācijas procedūru organizēšanā. Projekta vadītāja analizēja  katras jaunveidojamās programmas aktuālo situāciju.

  Darbsemināra praktiskajā daļā projekta satura koordinatore M. Irbe sniedza metodiskos ieteikumus par produktīviem projekta ieviesēju sadarbības modeļiem projekta horizontālajā un vertikālajā pārvaldībā attālinātā darba situācijā, tika demonstrēti piemēri projekta ieviesēju dažādu komunikācijas un darba formu korektai atspoguļošanai projekta satura atskaitēs. Lai nodrošinātu jaunveidojamo programmu satura sekmīgu pārnesi uz MOODLE e-studiju vidi, projekta ieviesēji tika iepazīstināti ar līdzšinējiem labās prakses piemēriem.

  Jaunveidojamo programmu aprobācijas metodikas vadlīnijas darbseminārā prezentēja projekta satura koordinatore S. Zariņa. Viņa detalizēja jaunveidojamo programmu praktiskās komponentes – profesionālo vai akadēmisko prakšu, studējošo patstāvīgā darba, avotu, literatūras un citu resursu – izstrādes specifiku akadēmiskajās un profesionālajās programmās. Tika akcentēta nepieciešamība konsekventi ievērot DU dokumentu saistošās prasības jaunveidojamo programmu realizēšanā un administrēšanā.

  Jaunveidojamās PMSP “Psiholoģija” izstrādes grupas dalībnieks asoc. prof. Valērijs Dombrovskis iepazīstināja darbsemināra dalībniekus ar PMSP “Psiholoģija” aprobācijas plānu un līdzšinējo veikumu tā ieviešanā. Notika diskusijas par citu jaunveidojamo programmu iespējām adaptēt šī plāna prototipu aprobācijas sekmīgai organizēšanai un progresa fiksācijai.

  Darbsemināra noslēgumā projekta koordinatore A. Griķe informēja par projekta satura atskaišu un tabeļu rotāciju attālinātā darba situāciju, kārtējā maksājuma pieprasījuma sagatavošanas gaitu, atvaļinājuma plānošanu 2021. gadā.

  Papildu informācija:
  prof. Maija Burima

  Projekta vadītāja
  E-pasts: maija.burima@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading