• A- A A+
 • Kopīgs pētījums

  Pētījuma mērķis ir gan iegūt jaunas zināšanas, gan arī sekmēt pētnieku kapacitāti. Pētījuma fokuss – apzināt un analizēt iesaistīto augstskolu pieredzi, sniedzot pienesumu ekonomikai, teritorijas attīstībai, vietējai kopienai.

  Projekta realizēšanas galvena pētnieciskā komponente ir rīcībpētījums (action research), kas ietver sevī gan izpēti, gan iesaistīšanos pētāmā objekta – zināšanu izkārtojuma/tīkla – darbībā ar mērķi spēcināt zināšanu un prakses kompleksu Latgales reģionā, pētot un veicinot konkrētus tīklojumus un sadarbību starp zināšanu institūcijām un praktiķiem.

  Rīcībpētījuma vadības komanda – zinātniskais vadītājs Prof. Tālis Tisenkopfs (LU SPPI) un zinātniskā asistente Ilona Kunda (LU SPPI) izstrādāja rīcībpētījuma konceptuālo ietvaru un metodoloģiju, kurā piedāvā 4 darba hipotēzes tālākai pārbaudei:

  1)pastāv neatbilstība starp augstskolu zināšanu piedāvājumu un pieprasījumu no lietotāju puses;

  2)attīstāmo ekspertīzes jomu izvēle ir intuitīva, politiska, vai atsevišķu interešu vadīta; tā tikai daļēji ir saistīta ar reģiona vajadzībām;

  3)trūkst organizatorisku risinājumu un stimulu efektīvākai zināšanu pārnesei;

  4)starpdisciplinārās sadarbības un interaktīvās/kolektīvās mācīšanās prasmes ir vājas un tas bremzē zināšanu pārnesi.

  Rīcībpētījuma realizēšanai katrā reģionā iepriekš tika izvēlētas dažas zināšanu pārneses iniciatīvas dziļākai izpētei, ievērojot šadus izvēles kritērijus:

  1)pamatkritērijs: tajās jabūt iesaistītajai reģionālajai augstskolai kā partnerei;

  2)temātiskais kritērijs: tās realizējās dažādās jomās – akadēmiskie pētījumi, uzņemējdarbība, inženiertehnoloģijas, kultūra un valoda, biotehnoloģijas un vides aizsardzība utt.

  3)ilglaicīguma kritērijs: tie ir piemēri dažādiem zināšanu izkārtojuma modeļiem – gan vienreizējie pasākumi, ap kuriem veidojas tīkli, gan stratēgiskās dalībnieku alianses noteikto mērķu sasniegšanai, gan pārrobežu iniciatīvas utt.;

  4)institucionālais kritērijs: tie ir piemēri dažādiem institūcionālajiem ieviešanas un uzturēšanas mehānismiem – gan projekti, gan augstskolu iniciatīvas, gan sabiedrības iniciatīvas;

  5)dzīves cikla kritērijs: tie ir piemēri dažādiem dzīves cikliem – gan ikgadējās vai vienreizējās iniciatīvas, gan ilgi projekti, gan stratēģiskās partneru alianses;

  6)pamatiniciatīvu-satelītiniciatīvu kritērijs: papildus pamatiniciatīvām tiek izvēlētas satelītiniciatīvas, kas ir paredzētas salīdzināšanai un pamatiniciatīvu stipro/vājo pušu salīdzinošai noteikšanai.

  Konkrēti, Latgales reģionā tās bija Daugavpils Zinātnes festivāls, DU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts un ESF līdzfinansētais projekts „Daugavpils Universitātes Bioirizācijas starpnozaru pētījumu grupa”, Vidzemes reģionā – pārtikas klasteris, Kurzemes reģionā – Liepājas Universitātes sadarbība ar sociālajiem partneriem atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā Liepājas reģionā un Liepājas reģionālo slimnīcu, Zemgales reģionā – zināšanu un prakses komplekss augļkopības nozarē un LLU Mūžizglītības centrs.

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading