• A- A A+
 • Plānotās projekta aktivitātes un rezultāti

  6970-7714-n

  Plānotās projekta aktivitātes

  1.Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusa būvniecība.
  Visefektīvākais veids nodrošināt dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratorijām atbilstošas telpas ir uzbūvēt jaunu laboratorijām paredzētu korpusu-piebūvi Parādes 1, kas atbilstu visām mūsdienu aparatūras uzturēšanas prasībām, nodrošinātu efektīvu aparatūras un resursu izmantošanu – viena veida iekārtas var izmantot vairāku programmu studenti. Tas ļautu koncentrēt un optimizēt dabaszinātņu un inženierzinātņu studiju realizēšanu vienā mācību korpusā. Vienota laboratoriju kompleksa izbūve vienas augstākās izglītības ietvaros  nodrošinās intensīvu un efektīvu telpu un iekārtu izmantošanu, novērsīs līdzīgu laboratoriju iekārtu un funkciju dubultošanos un sadrumstalotību, veicinās starpnozaru sadarbību radot apstākļus jaunu starpnozaru programmu izveidei.

  2.Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa Parādes ielā 1 pielāgošana un renovācija; (50 auditorijas).
  DU mācību korpusu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinās šāds darbību kopums: dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusā Parādes 1 tiks ierīkots pacēlājs, mācību auditorijas tiks padarītas pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos, likvidējot sliekšņus, lekciju auditorijās tiks ierīkota projicēšanas aparatūra, nodrošinot vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem informācijas pieejamību, plūsmas auditorijā vēl papildus tiks ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra; abos korpusos tiks izveidotas bērnistabas – atbilstošas telpas studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa pārtīšanai un barošanai, rotaļistaba studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju laikā; koridoros un foajē tiks izvietotas norādes, brīdinošas uzlīmes u.c.
  Dabaszinātņu un matemātikas korpusa Parādes 1 energoefektivitāti uzlabos logu nomaiņa un jumta rekonstrukcija, nodrošinot labvēlīgus vides apstākļus mācību auditorijās arī ziemas mēnešos. Tiks renovētas auditorijas Parādes 1 un Vienības 13, nodrošinot mācībām estētiski pieņemamu un veselīgu vidi gan akadēmiskajam personālam, gan studējošajiem.

  3.Iekārtu, instrumentu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana.
  Mūsdienu prasībām atbilstošu praktisko apmācību, kā arī iespējas veidot jaunas programmas inženierzinātnēs u.c. nozarēs, nodrošinās jaunu laboratoriju aprīkojuma komplektu iegāde un uzstādīšana, jaunu mūzikas instrumentu un aparatūras, mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana Parādes 1 un Vienības 13. Aprīkojuma modernizēšana noteiktos laboratoriju komplektos, kuri atšķiras pēc veicamajām funkcijām, novērsīs vairāku analogu iekārtu iegādi. Tai pat laikā, katrs laboratorijas komplekss nodrošinās laboratorijas darbu izstrādi un tehnoloģiju apguvi vairākās programmās.

  4.Administratīvā un mākslas korpusa un koncertzāles Vienības ielā 13 pielāgošana un renovācija; (28 auditorijas).
  Tiks izveidota koncertzāle praktiskās apmācības mūzikā nodrošināšanai Vienības 13. DU mācību korpusu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinās šāds darbību kopums: koncentrējot visas mākslas jomas administratīvajā korpusā Vienības 13, tiks ierīkots lifts, sanitārmezgli pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslos, ēkas foajē un koridoros tiks ierīkotas atbilstošas norādes un apgaismojums.

  5.Mācību bāzes „Ilgas” renovācija un pielāgošana.
  Lauku prakses nodrošināšanai tiks renovēta pašreizējā mācību bāze „Ilgas”, izveidojot Latvijas universitāšu kopīgu lauku prakšu tīklojumu. Vienota mācību bāzes vietu tīklojuma izveide starp Latvijas universitātēm nodrošinās optimālas lauku prakšu veikšanas iespējas un visu Latvijas biotopu daudzveidības apguvi, kā arī kopīgu mācību un zinātnisko laboratoriju izveidi. Ir noslēgts sadarbības līgums starp Daugavpils Universitāti un Latvijas Universitāti, kurā  atrunāta kopīgu mācību un zinātnisko laboratoriju izveide.

  6.Bibliotēkas Parādes ielā 1 modernizēšana.
  Mūsdienu prasībām atbilstošus bibliotēkas pakalpojumus nodrošinās bibliotēkas Parādes 1 modernizācija. DU bibliotēkas telpas tiks padarītas pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos, tās tiks aprīkotas ar specializētu datortehniku vājredzīgiem cilvēkiem un speciālu grīdas segumu vājdzirdīgiem, lai samazinātu trokšņa līmeni.


  Plānotie projekta rezultāti

  Tiks palielināta telpu noslodze: dabaszinātņu laboratoriju koncentrēšana un dažāda veida iekārtu izvietošana vienuviet nodrošinās maksimālu dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusa-piebūves telpu noslodzi (līdz pat 30 h nedēļā). Pēc projekta realizācijas palielināsies telpu noslodze renovētajās telpās Parādes 1 un Vienības 13 un mācību bāzē „Ilgas”.
  Mācību bāzē “Ilgas” tiks nodrošināta arī iespēja uzturēties ziemas mēnešos.

  Samazināsies telpu izmantošanas izdevumi: koncentrējotdabaszinātņu laboratorijas (atbilstoša elektrības pievade, centralizēta saspiesta gaisa padeve, centralizēta tīrības un gaisa velkmes nodrošināšana utt.), samazināsies to uzturēšanas izdevumi. Parādes 1 korpusa energoefektivitātes paaugstināšana nodrošinās siltuma izdevumu samazinājumu.

  Sasniedzamie rezultāti (DOC, 282 Kb)

  ERAF projekta Iepirkumu plāns (PDF, 505.5 Kb)

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading