• A- A A+
 • Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē

  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros Daugavpils Universitāte īsteno projektu

  „Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/008

  Projekta mērķis ir stiprināt Daugavpils Universitātes (DU) institucionālo kapacitāti, koncentrējot pētniecības resursus un modernizējot DU un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas jomās, lai veicinātu pētniecības infrastruktūras izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanā.

  Projekts paredz attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, iegādājoties jaunu aprīkojumu starptautiski novērtētajās pētniecības programmās definētajās prioritārās attīstības jomās: matemātika, fizika, nanomateriāli, materiālu inženierzinātnes; bioloģija.
  Plānots īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, sekmējot vairākas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) noteiktās specializācijas jomas: zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika.

  Mērķa sasniegšanai plānotās darbības: DU aģentūras „Latvijas Hidroekoloģijas institūts” izveidošana, zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde DU pētniecības programmas „Matemātika, fizika, nanomateriāli, materiālu inženierzinātnes” un pētniecības programmas „Bioloģija” īstenošanai, kā arī aprīkojuma iegāde kopīgas pētniecības programmas „Bioloģija” ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu realizēšanai.

  Projekta īstenošanas ilgums: 01.12.2017.- 31.10.2020.

  Projekta sadarbības partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts

  Projekta kopējais finansējums: 3 069 684,21 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (80,75%) – 2 478 770,00 EUR, valsts budžeta finansējums (14,25%) – 437 430,00 EUR, DU un LHEI  finansējums (5%) – 153 484,21 EUR.

  Papildu informācija:
  DU Zinātņu daļa
  Tālr.: 65423265

  2021.gada 1.jūnijs – 2021.gada 31.jūlijs

  2021.gada 1.marts – 2021.gada 31.maijs

  2020.gada 1.decembris – 2021.gada 28.februāris

  2020.gada 1.septembris – 2020.gada 30.novembris

  2020. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. augusts

  2020. gada 1. marts – 2020. gada 31. maijs

  2019. gada 1. decembris – 2020. gada 29. februāris

  2019.gada 1.septembris – 2019.gada 30.novembris

  2019.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.augusts

  2019. gada 1. marts – 2019. gada 31. maijs

  2018. gada 1. decembris – 2019. gada 28. februāris

  2018. gada 1. septembris – 2018. gada 30. novembris

  2018. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. augusts

  2018. gada 1. marts – 2018. gada 31. maijs

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading