• A- A A+
 • Svētku kultūras transformācijas pierobežā: Latgales un Pleskavas reģiona piemērs

  2017.  gada 1. decembrī Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros aizsākās projekta „Svētku kultūras transformācijas pierobežā: Latgales un Pleskavas reģiona piemērs” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001; pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/109) realizācija.

  Projekta pētniecības kategorija: fundamentālais pētījums.

  Projekta mērķis: veikt kompleksu mūsdienu svētku kultūras transformāciju izpēti divās pierobežas sociokultūras telpās – Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā – komparatīvā aspektā. Projekts paredz pierobežas kultūrsituācijas un svētku kultūras fenomena teorētiskas un praktiskas studijas (tam domāti divi aptaujas un anketēšanas posmi), zinātniski pētnieciskā darba veikšanu, kā arī dažādu sabiedrības informēšanas instrumentu pielietojumu. Paredzamās aktivitātes veicinās Latvijas reģionālistikas attīstību un Latvijas (tostarp DU, Latgales) vārda atpazīstamību pasaulē, piesaistīs plašas sabiedrības uzmanību reģionālās kultūras ilgtspējīgās saglabāšanas nepieciešamībai.

  Plānotie projekta rezultāta rādītāji: 5 konferenču referāti, 5 tēžu publikācijas, 2 EBSCO un 4 SCOPUS / THOMSON REUTERS datubāzēs indeksētās publikācijas, 2 populārzinātniski raksti, monogrāfijas manuskripts.

  Projekta sadarbības partneri:
  Daugavpils Universitāte (DU),
  Pleskavas Valsts universitāte (PVU).

  Projekta darba grupa:
  1. zinātniskā konsultante – Jeļena Koroļova (DU),
  2. zinātniskā konsultante – Nataļja Boļšakova (PVU),
  projekta pētniece (pēcdoktorante) – Oksana Kovzele (DU).

  Projekta īstenošanas laiks: no 01.12.2017 līdz 30.11.2020 (36 pilni mēneši).

  Kopējas projekta izmaksas: 133 477.20 EUR (no tām 85% finansē ERAF, 10% – attiecināmais valsts budžeta finansējums, 5% – citi finansēšanas resursi).

  Sīkāka informācija: alise.grike@du.lv, oksana.kovzele@du.lv

  Projekta aktualitātes: 2017. gada decembrī paredzēta aptaujas anketas izstrāde trīs valodās (latviešu, angļu un krievu), kā arī svētku kultūras fenomena teorētiskās studijas (darbs ar bibliotēku un struktūrvienību fondiem).

  PROJEKTA ZIŅAS:

  31.01.2021. – Noslēdzās reģionālās svētku kultūrsituācijas izpētes projekta realizācija

  18.–19.01.2021 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICECSS 2021”

  14.–15.01.2021 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICAGCD 2021”

  07.–8.01.2021 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICACS”

  06.–8.01.2021 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „EBES”

  28.–29.12.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICLCH 2020”

  25.–26.12.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICSSH”

  21.–22.12.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IARI-20”

  18.12.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IC2SL2E”

  03.12.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICSSH-20”

  28.11.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICMSSAAHP”

  27.11.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „HUMAN: LANGUAGE, SOCIETY, CULTURE”

  25.–26.11.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICESS”

  25.11.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICSSH”

  3.11.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ICHSSBM”

  28.–30.10.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IACRSS”

  26.–27.10.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās SWS rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē

  12.10.–14.10.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās NORDSCI starptautiskajā zinātniskajā konferencē

  7.10.–9.10.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās EBES starptautiskajā zinātniskajā konferencē

  28.05.2020 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās Daugavpils Universitātes 62. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

  05.02.2020. – projekta ietvaros pieslēgta pieeja “BES Lanj” elektronisko izdevumu kolekcijai

  27.09.2019. – PROJEKTA PĒTNIECE OKSANA KOVZELE PIEDALĪJĀS EIROPAS ZINĀTNIEKU NAKTĪ

  24.– 27.08.2019. – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās 6. starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē “Social Sciences and Arts – SGEM 2019” Albenā, Bulgārijā

  24. – 29.06.2019. – notika otrā darba vizīte uz Pleskavas Valsts universitāti

  9.05.2019 – projekta pētniece Oksana Kovzele tikās ar Kruķu sākumskolas skolēniem

  11.–12.04.2019 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās Daugavpils Universitātes 61. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

  11. – 14.04.2019. – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās 6. starptautiskajā multidisciplinārajā zinātniskajā konferencē “Social Sciences and Arts – SGEM 2019”

  31.10.2018. – noslēdzās Pleskavas apgabala respondentu aptauja

  28.09.2018. – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī

  26. – 28.2018. – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās 5. starptautiskajā multidisciplinārajā zinātniskajā konferencē “Social Sciences and Arts – SGEM 2018”

  24. – 30.06.2018. – notika pirmā darba vizīte uz Pleskavas Valsts universitāti

  26.–27.04.2018 – projekta pētniece Oksana Kovzele piedalījās Daugavpils Universitātes 60. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

  16.04.2018 – noslēdzās Latgales respondentu aptauja

  01.02.2018 – projekta realizācijā iesaistījās pieci brīvprātīgie darbinieki

  02.01.2018. – uzsākta Latgales respondentu aptauja

  01.12.2017. – uzsākta projekta realizācija 

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading