• A- A A+
 • UZ METĀLA OKSĪDU NANOSTRUKTŪRĀM BĀZĒTAS ANALĪTISKAS MOLEKULĀRĀS IDENTIFIKĀCIJAS IERĪCES

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētais projekts:

  Uz metāla oksīdu nanostruktūrām bāzētas analītiskas molekulāras identifikācijas ierīces izveide biomolekulu noteikšanai (Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/001)

  Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2017. – 29.02.2020.

  Projekta iesniedzējs: Daugavpils Universitāte

  Projekta mērķis: izstrādāt uz biosensoriem balstītu ierīci konkrēta bioloģiska objekta DNS klātbūtnes noteikšanai paraugā.

  Projektā paredzētie pētījumi un sagaidāmie rezultāti:

  projekta ietvaros tiks veikti fundamentālas dabas pētījumi, kuri nodrošinās uz ZnO nanostruktūrām balstīta biosensora izveidi, kas spēs noteikt konkrēta bioloģiska objekta DNS klātbūtni sarežģītas dabas paraugā. Pētījuma rezultāti tiks koncentrēti ierīces prototipā, kas nodrošinās mūsdienu prasībām nepieciešamās īpašības – analīzi ir iespējams veikt ātri, ar lielu ticamību, iekārta ir kompakta un pārnēsājama.

  Projekta ietvaros tiks radītas jaunas tehnoloģijas un zināšanas, kas uzlabos tautsaimniecības konkurētspēju kopumā. Projekta rezultātu būs iespējams komercializēt un novest līdz ražošanas stadijai, kas būs par pamatu jaunu uzņēmumu veidošanai vai esošo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Izstrādātā ierīce var tikt plaši izmantota dažādās tautsaimniecības nozarēs, tajā skaitā ārvalstīs, līdz ar to veicinās vietējo augsti tehnoloģisko un inovatīvo uzņēmumu attīstību un eksporta pieaugumu, tādējādi sniedzot ieguldījumu RIS3 mērķa – inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšana un ieviešana ražošanā – 40% inovatīvu uzņēmumu – sasniegšanā.

  Projekta kopējās izmaksas: 600 000 EUR

  (no tām ERAF atbalsta intensitāte – 85%, valsts budžeta atbalsta intensitāte – 7,5 %, DU līdzfinansējums – 7,5%)

  Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys., prof. Edmunds Tamanis (edmunds.tamanis@du.lv)

  Projekta administratīvais vadītājs: Baiba Meldere (baiba.meldere@du.lv)

  01.03.2017.

  PROJEKTA ZIŅAS

  2019. gada 1. decembris – 2020. gada 29. februāris

  2019. gada 1. septembris – 2019. gada 30. novembris
  2019. gada 1. jūnijs – 2019.gada 31.augusts
  2019. gada 1. marts – 2019. gada 31. maijs
  2018. gada 1. decembris – 2019. gada 28. februāris
  2018. gada 1. septembris – 2018. gada 30. novembris
  2018. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. augusts
  2018. gada 1. marts – 2018. gada 31. maijs
  2017. gada 1. decembris – 2018. gada 28. februāris
  27.11.2017. – Veikti pirmie eksperimenti DNS molekulu un ZnO biosensora mijiedarbības novērošanai
  25.05.2017 – Dalība III starptautiskajā zinātniskajā konference par optikas un fotonikas pielietojumu (AOP 2017)
  30.08.2017. – Līdz 31.08. turpinājās darbs pie dažādas morfoloģijas ZnO nanostruktūru sintēzes pētījumiem

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading