• A- A A+
 • ESF līdzfinansētie projekti

  Projekta nosaukums Projekta / Vienošanās numurs Projekta realizācijas laiks Projekta finansējums LVL/EUR Projekta vadītājs

  Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta

  8.2.2.0/20/I/003 01.04.2021.-30.11.2023. 704 691,00 EUR (t.sk. ESF finansējums 598 987,35 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 105703.65 EUR) Anna Vanaga
  Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē 8.2.1.0/18/A/019 02.05.2019.-31.10.2023. 500 000,00 EUR Maija Burima
  Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana 8.2.3.0/18/A/010 01.11.2018.-31.10.2021. 1 084 400,00 EUR Uldis Valainis
  Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 8.2.2.0/18/A/022 01.10.2018.-30.06.2022. 1660000 EUR Jānis Kudiņš
  Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās 8.2.2.0/18/I/005 01.10.2018. – 30.09.2022. 485 252,75 EUR Jānis Kudiņš
  Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai 8.2.1.0/18/I/005 01.10.2018.-30.09.2022. 613721 EUR Eridiana
  Oļehnoviča
  Kompetenču 
  pieeja 
  mācību saturā
  8.3.1.1/16/I/002 01.03.2017.-31.12.2020. 1 105 535,42 EUR Projekta vadītājs DU
  Eridiana
  Oļehnoviča
  Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 8.3.2.1./16/I/002 31.10.2016.-31.12.2020. 3 287 350,00

  (DU daļa projektā 2017. g. 10 550,94 EUR)

  Koordinators DU Inese Zuģicka

  Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

  8.2.1.0/18/A/014 01.05.2019. – 30.11.2023. 597 348,54 EUR, no kā 507 746,26 EUR ir ESF līdzfinansējums un 89 602,28 EUR valsts budžeta līdzfinansējums Vadošais partneris: Rīgas Stradiņa universitāte

   

  Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei 08.03.2016. – 07.09.2019. 1 500 000 Irēna Kaminska
  Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide  2014/0002/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/053 24.01.2014. – 31.08.2015. 43 010 EUR (DU daļa projektā) Koordinators DU Digna Pilāte
  Starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas augšņu kvalitātes, izmantošanas potenciāla novērtēšanai un atjaunošanai 2013/0020/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/066 01.09.2013. – 31.08.2015. 496 005 EUR Koordinators DU Juris Soms
  Jaunas zinātniskās grupas izveide akvakultūras tehnoloģiju modernizēšanai 2013/0067/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/060 03.01.2014. – 31.08.2015. 295 184 Alise Griķe
  Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide 2013/0029/1DP/ 1.1.1.2.0/13/APIA/ VIAA/029 01.11.2013. – 31.08.2015. 343 982 Arvīds Barševskis
  Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta 2012/0004/1DP/ 1.1.2.1.2/IPIA/ VIA/011 02.04.2012.- 31.10.2014. 191509 Eridiana Oļehnoviča
  Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai 2011/0018/1DP/ 1.1.2.1.1./11/IPIA/ VIAA/010 26.09.2011. – 31.08.2014. 69 990 Alise Griķe
  Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 2010/0328/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/ VIAA/002 03.01.2011. –  31.12.2013. 1 600 000 Koordinators DU
  Ilga Salīte
  Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide 2010/0098/1DP/ 1.2.1.2.3./
  09/IPIA/ VIAA/001
  04.2010. –
  07.2013.
  900 000
  Koordinators DU
  Jeļena Davidova
  Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 2010/0062/1DP/ 1.2.1.2.3/09/ IPIA/VIAA/003 01.09.2010. – 30.11.2013. 2 700 000 (DU finansējums nav paredzēts Koordinators DU Zita Vanaga
  Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana 2010/0043/1DP/ 1.2.1.1.2/
  09/IPIA/ VIAA/001
  2010.-2012. 2 679 030 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Zita Vanaga
  Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide (DOC, 131.5 Kb) 1DP/1.2.1.2.3./
  09/IPIA/ VIAA/002
  19.04.2010. –
  31.12.2011.
  475 000 Koordinators DU
  Maija Burima
  Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei 2009/0199/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/090
  05.01.2010. –
  30.11.2012.
  1 405 048 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Edmunds Tamanis
  Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas 2009/0222/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/087
  04.01.2010. – 31.12.2012. 729 000 (DU līguma summa 96 192) Koordinators DU E.Trumpa
  Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām 2009/0217/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/031
  01.01.2010. –
  31.12.2012.
  1 302 000 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Angelika Paškeviča
  Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa 2009/0220/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/016
  17.12.2009. –
  31.12.2012.
  1 400 300 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Irēna Kaminska
  Biofotonikas pētījumu grupa 2009/0211/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/077
  17.12.2009. –
  31.03.2012.
  1 331 450 (DU līguma summa 47 500) Koordinators DU Ēriks Sļedevskis
  Biorizācijas starpnozaru pētījumu grupa(DOC, 308.5 Kb)  

  2009/0206/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/010

  01.12.2009. –
  30.11.2012.
   

  690 490

  Alise Griķe
  Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai  

  2009/0205/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/152

  01.12.2009. –
  30.11.2012.
  720 000 Lilita Rēķe
  Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai  

  2009/0214/1DP/ 1.1.1.2.0/
  09/APIA/ VIAA/089

  01.12.2009. –
  30.11.2012.
   

  720 335

  Karīna Lazdāne
  Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana 2009/0274/1DP/ 1.2.1.1.2/
  09/ IPIA/VIAA/003
  01.01.2010. – 31.12.2013. 932 756 (DU finansējums nav paredzēts) Koordinators DU Zita Vanaga
  Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai 2009/0151/1DP/ 1.1.2.1.1/
  09/IPIA/ VIAA/012
  01.09.2009. –
  31.08.2013.
  170 100 Alise Griķe
  Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai 2009/0140/1DP/ 1.1.2.1.2/
  09/IPIA/ VIAA/015
  01.07.2009. –
  31.10.2013.
  2 389 026 Eridiana Oļehnoviča
  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 2009/0196/1DP/ 1.2.2.1.5/
  09/IPIA/ VIAA/001
  2009. – 2011. 50 000 Zita Vanaga
  Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai 2008/0003/1DP/ 2.1.2.1/08/IPIA/ VIAA/002 2008. – 2011. Koordinators DU Vilma Šaudiņa
  Profesionālās augstākās izglītības programmas “Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana 2007/0078/VPD1/ ESF/PIAA/ 06/ APK/3.2.6.3./ 0106/0065 01.03.2007. –
  31.07.2008.
  24 963 Ieva Boļakova
  Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils Universitātē 2006/0245/VPD1/ ESF/PIAA/
  06/APK/ 3.2.3.2./0053/0065
  01.01.2007. –
  31.12.2007.
  180 060 Armands Gricāns
  Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē 2006/0237/VPD1/ ESF/PIAA/
  06/APK/ 3.2.3.2./0012/0065
  30.10.2006. –
  31.07.2008.
  128 237 Irēna Kaminska
  Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi inženierzinātņu specialitātē Daugavpils Universitātē 2006/0174/VPD1/ ESF/PIAA/
  05/APK/ 3.2.7.2./0077/0065
  01.10.2006. –
  31.08.2007.
  9 999 Silva Kucina
  Bioloģijas un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana 2005/0135/VPD1/ ESF/PIAA/
  04/APK/ 3.2.3.2/0032/0065
  01.10.2005. –
  31.03.2008. pieprasīts pagarinājums līdz 31.08.2008.
  180 811 Nataļja Škute
  Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās(PDF, 94.9 Kb) 2004/VPD1/ESF /PIAA/
  04/NP/ 3.2.3.1./0001/ 0003/0065
  10.12.2004. – 15.08.2008. 532 488 Baiba Čičinska

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading