• A- A A+
 • Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām

  6706-7395-nProjekta ziņas

  12.12.2012. (DOC, 382.5 Kb)

  20.09.2012. (DOC, 388 Kb)

  15.06.2012. (DOC, 387 Kb)

  30.11.2011. (DOC, 456 Kb)

  12.09.2011. (DOC, 7.4 Mb)

  27.06.2011. (DOC, 443.5 Kb)

  16.03.2011. (DOC, 446 Kb)

  17.-23.07.2010. (DOC, 460 Kb)

  01.07.2010.-30.09.2010. (DOC, 380.5 Kb)

  01.04.2010.-30.06.2010. (DOC, 383 Kb)

   

  Līguma Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031

  Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2010.gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris)

  Projekta kopējais finansējums: 1 302 000 LVL

  Projekta zinātniskā vadītāja: Baiba Jansone, e-pasts: baiba.jansone@lu.lv

  Projekta administratīvais vadītājs: Sandris Kaidaks, e-pasts: sandris.kaidaks@lu.lv

  Projekta personāls (DOC, 7.8 Mb)

  Projekta iesniedzējs: Latvijas Universitāte

  Projekta iesniedzēja interneta mājas lapa: http://www.lu.lv/par/projekti/es-atbalstitie-lu-projekti/2007-2013-gada/esf-projekti/cilvekresursu-piesaiste-zinatnei/ 

  Projekta sadarbības partneri: Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Daugavpils Universitāte

  Projekta kontaktpersona Daugavpils Universitātē: Angelika Paškeviča, e-pasts:angelika.paskevica@du.lv

  ESF projekta aktivitātes mērķis: jaunizveidota 22 zinātnisko darbinieku grupa, kuras sastāvā ietilpst jaunie zinātnieki, doktoranti, maģistri, maģistranti, ārvalstu zinātnieks, LU profesori (tai skaitā divi LZA akadēmiķi). Projekts ietver četru nozaru – medicīnas, farmācijas, bioloģijas un ķīmijas problēmas un to risinājumus, kurus realizēs LU (projekta iesniedzējs) sadarbībā ar Daugavpils universitāti un Latvijas Organiskās sintēzes institūta speciālistiem.

  ESF projekta zinātniskais mērķis: izstrādāt jaunu farmakoterapeitisku stratēģiju neirodeģeneratīvo slimību protekcijai un ārstēšanai, kā prioritāru mērķi izvirzot smadzeņu neiroimūnās sistēmas homeostāzes korekciju ar jauna tipa priviliģētām struktūrām. Iegūtie rezultāti būs vērā ņemams ieguldījums pasaules neirozinātnēs, norādot uz jaunās farmakoterapijas turpmāku racionālu klīnisko pielietošanu, farmācijas firmu piesaistīšanu un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu.

  ESF projekta ietvaros veicamās aktivitātes: Tiks veikta jaunu priviliģētu struktūru sintēze, kuru farmakofori spējīgi nodrošināt šūnas proteīnu (receptoru, enzīmu u.c.) alostērisko modulāciju, radot balansu starp iekaisuma ceļā iesaistītajiem mediatoriem. Projekta realizācijā paredzēts modelēt neiroiekaisumu, atrast šūnas mērķus neiroimūnās homeostāzes nodrošināšanai, veicot in vivo, ex vivo un in vitro pētījumus.

  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” atbalstu Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading