• A- A A+
 • Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē

  Projekta nosaukums Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē
  Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.2.1.0/18/A/019
  Finansējošais fonds: ESF, 8.2.1  “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”
  Statuss: Īstenošanā
  Projekta uzsākšanas datums: 02.05.2019.
  Projekta noslēguma datums: 31.10.2023.
  Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Dr. philol. prof. Maija Burima, studiju prorektore
  Projekta kopējais finansējums:
  500 000.00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – EUR 424 999.90 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 75 000.10 EUR.

  Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju DU un stiprināt resursu koplietošanu. Projekta darbības ir orientētas uz DU iesaistīšanos Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes paaugstināšanā un darba tirgum atbilstošu un kompetentu speciālistu sagatavošanā.

  Plānotie projekta rezultāti:
  Projekta ietvaros  tiks izstrādātas, aprobētas un licencētas piecas jaunas studiju programmas:

  profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un finanšu procesi”. Šī studiju programma tiks izveidota uz PBSP “Ekonomika” un profesionālā maģistra studiju programmas (PMSP) “Ekonomika” bāzes un piedāvās iespēju studējošajiem izvēlēties ekonomista vai finansista kvalifikāciju;

  profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzika” tiks izstrādāta uz PBSP “Mūzika” un PMSP “Mūzika” bāzes un nodrošinās iespēju studējošajiem specializēties dažādu mūzikas instrumentu spēlē, solo dziedāšanā, diriģēšanā vai mūzikas teorijā;

  profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” tiks izveidota, konsolidējot akadēmiskā bakalaura studiju programmu (ABSP) „Psiholoģija” un PMSP „Izglītības psihologs”. Apgūstot šo programmu, studējošie varēs specializēties konsultatīvajā psiholoģijā vai izglītības un skolu psiholoģijā;

  akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija” tiks izveidota, konsolidējot AMSP “Bioloģija” un AMSP “Dabas rekreācija”. Jaunveidotajā programmā tiks īstenota starpdisciplinārā pieeja un studējošajiem tiks piedāvāti divi specializācijas  moduļi: “Bioresursi” un “Dabas rekreācija”;

  doktora studiju programma “Filoloģija” tiks izveidota, konsolidējot DSP “Valodniecība” un DSP “Literatūrzinātne”, lai sagatavotu literatūrzinātniekus  un valodniekus mūsdienu filoloģijas zinātnes aktuālo problēmu risināšanai un Latvijas zinātnes prezentēšanai Eiropas un pasaules līmenī.

  PROJEKTA ZIŅAS

  15.10.2021. DU licencēta profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzika”

  20.09.2021. DU akreditēts studiju virziens “Psiholoģija” 

  02.06.2021. Piešķirta licence akadēmiskā maģistra studiju programmai “Bioloģija”

  30.04.2021. ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, īstenošanas aktualitātes

  29.01.2021. Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana DU” darbseminārs

  16.12.2020. Top triju augstskolu kopīgā doktora studiju programma „Valodu un kultūras studijas”

  07.10.2020. Notika jaunveidojamās kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” darba grupas sanāksme

  07.08.2020. Izveidoti PBSP „Biznesa un finanšu procesi” un PMSP „Psiholoģija” video reklāmas rullīši latviešu un angļu valodā

  27.07.2020. Noslēgusies video reklāmas rullīšu par jaunveidojamajām studiju programmām izveides pakalpojuma tirgus cenu izpēte

  13.07.2020. Izsludināta video reklāmas rullīšu par jaunveidojamajām studiju programmām izveides pakalpojuma tirgus cenu izpēte

  02.07.2020. PBSP “Biznesa un finanšu procesi” un PMSP “Psiholoģija” izsludināta uzņemšana

  19.06.2020. ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, īstenošanas aktualitātes

  30.04.2020. Notika tiešsaistes darbseminārs „Vērtēšana studiju procesā: saturiskie aspekti un digitālie risinājumi”

  23.04.2020. Notiks tiešsaistes darbseminārs „Vērtēšana studiju procesā: saturiskie aspekti un digitālie risinājumi”

  25.03.2020. DU licencēta profesionālā bakalaura studiju programma “Ekonomisko procesu pārvaldība”

  16.01.2020. DU notika ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” darbības “Jaunu Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu izstrāde” darbseminārs jaunveidojamo programmu izstrādātājiem

  03.01.2020. DU licencēta profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija”

  20.12.2019. DU notika ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” darbseminārs jaunveidojamās profesionālā bakalaura studiju programmas “Mūzika” izstrādātājiem

  30.10.2019. DU notika ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” pieredzes apmaiņas darbseminārs jaunveidojamo programmu izstrādātājiem

  29.10.2019. ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019 ietvaros aicinām jaunveidojamo programmu izstrādātājus uz pieredzes apmaiņas darbsemināru!

  13.08.2019. Notika studiju virziena “Ekonomika” jaunveidojamās profesionālā bakalaura studiju programmas “Ekonomisko procesu pārvaldība” darba sēde

  01.07.2019. Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” aktualitātes 

  02.05.2019. Uzsākts 8.2.1. SAM projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”

  18.04.2019. Izsludināta publicitātes pakalpojuma tirgus cenu izpēte

  Pasākumu kalendārs

  < Jūlijs >
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading