• A- A A+
 • Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās (GreenMan)

  7043-7814-n

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam, Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros

  Projekta ziņas
  “GreenMan” projekts Latvijas Universitātes 72. zinātniskajā konferencē

  GreenMan projekta ietvaros seminārs “Dižkoku apsekošanas metodika uz Rēzeknes pilsētas sabiedrisko apstādījumu piemēra”.

  GreenMan projekta ietvaros starptautiskā konferencē Igaunijā

  05.09.2013. „GreenMan” projekta seminārs „Pilsētas vides plānošana” Rēzeknē

  05.09.2013. „GreenMan” projekts svinēs Eiropas sadarbības dienu, stādot kokus Pleskavā, Rēzeknē un Tartū.

  07.06.2013. Projekta „GreenMan” mācību brauciens uz Tamperi (Somija)

  16.04.2013. GreenMan projekts Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē

  16.04.2013. Notika ĢIS apmācības Rēzeknē

  15.04.2013. Projekta “GreenMan” vadības komitejas un darba grupas sanāksme notiks Rēzeknē

  09.04.2013. Rēzeknē notiks mācību seminārs “Zaļās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS)”

   

  Projekts
  „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” („Tartu, Rezekne, Pskov: Green Management for Urban Development & Planning in EE-LV-RU Border Capitals/ GreenMan”)

  II prioritāte Kopējie uzaicinājumi (Common challenges)

  Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā.
  2.1. Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību

  Projekta numurs: ELRI-177

  Projekta īss apraksts:
  Projekts apvieno unikālu konsorciju, ko veido Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldības, universitātes un nevalstiskās organizācijas. Projekta kopējā ideja ir veidot zaļāku un pievilcīgāku Tartu (EE), Rēzeknes (LV) un Pleskavas (RU) pilsētu vidi gan to iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, atbilstoši „zaļās vadības” politikai, labajai praksei un zaļajām inovācijām. Veicināt lielāko Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežu pilsētu – Tartu, Rēzekne un Pleskava, pilsētvides zaļo teritoriju efektīvas vadības sistēmas pārrobežu attīstību, pamatojoties uz praktisku, dinamisku un ilgtspējīgu sadarbību starp pašvaldību, akadēmiskā un nevalstiskā sektora dalībniekiem. Veidot jaunas, apjomīgas un nozīmīgas zaļās teritorijas un atjaunot/atveseļot esošās teritorijas Tartu, Rēzeknē un Pleskavā, kā arī atbilstoši pilsētu attīstības dokumentiem izstrādāt tehnisko dokumentāciju jauniem zaļajiem objektiem. Sekmēt vienotu redzējumu un pieredzes apmaiņu starp Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētu iestādēm un darbiniekiem, kuri darbojas zaļā menedžmenta jomā, un izveidot stabilu pārrobežu sadarbības platformu ilgtermiņā.

  Projekta Vadošais partneris:
  NVO „Lake Peipsi Project, Pskov” (Krievija)

  Projekta partneri:
  Pleskavas pilsētas administrācija (Krievija)
  Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte (Krievija)
  Peipsi pārrobežu sadarbības centrs (Tartu, Igaunija)
  Tartu pilsētas dome (Igaunija)
  Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu, Igaunija)
  Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs (Latvija)
  Rēzeknes pilsētas dome (Latvija)
  Rēzeknes novada dome (Latvija)
  Daugavpils Universitāte (Latvija)

  Sagaidāmie rezultāti:

  • Izstrādāt Rēzeknes un Pleskavas pilsētu zaļo teritoriju inventarizācijas metodoloģiju (Daugavpils un Pleskavas universitātes sadarbībā ar Igaunijas Dabas zinību Universitāti)
  • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju sekojošām teritorijām:

  v Pleskavas pilsētas Botāniskā dārza atjaunošanai,

  v Mathiesen parka rekonstrukcijai Tartu pilsētā,

  v Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka rekonstrukcijai,

  v Greivuļu dabas takas izveidei Rēzaknes novadā.

  • Atjaunot Pleskavas pilsētas arboretumu (Dendroloģiskais parks, 5 ha)
  • Investīcijas Tartu pilsētai: izveidot rozāriju, Draudzības aleju (1 ha), izglītojošu dabas taku
  • Rekonstruēt videi draudzīgu Bērnu atpūtas laukumu Rēzeknes pilsētas Raiņa parkā (0,6 ha)
  • Uzlabot segumu Ančupānu meža parka teritorijā, Rēzeknes novadā (9,48 ha)

  Projekta aktivitātes paredz praktisku zināšanu un iemaņu apgūšanu, kas nepieciešamas, lai efektīvi organizētu un īstenotu pilsētu zaļo menedžmentu:

  • 1 apmācība par zaļo menedžmenta sistēmu Pleskavas un Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes novada speciālistiem
  • 1 apmācība par pilsētvides zaļā menedžmenta pieredzi Eiropā, Baltijas valstīs un Krievijā
  • 1 apmācība par esošo koku uzskaites programmu
  • Rokasgrāmatas „Kā uzturēt un pārvaldīt pilsētu zaļās teritorijas” izdošana 3 valodās – EE, LV un RU
  • Mācību materiāla izstrādāšana universitāšu studentiem par zaļo menedžmentu
  • Rēzeknes pilsētas un novada domes speciālistu apmācības par ĢIS
  • Sienas kalendāra izdošana
  • Projekta mājas lapas izstrādāšana

  Kopējais projekta budžets:
  1 948 194,78 EUR (apmēram 1 369 199 LVL), t.sk. ERAF/EKPI līdzfinansējums 90% – 1 753 375,90 EUR (apmēram 1 232 279 LVL), nacionālais finansējums 10% – 194 819,48 EUR (apmēram 136 919 LVL).

  Daugavpils Universitātes projekta budžets:
  82 842,09 EUR (58 222 Ls), t.sk. ERAF/EKPI līdzfinansējums 90% – 74 557,88 EUR (52 400 Ls), valsts finansējums – 8 284, 21 EUR (5 822 Ls).

  Projekta realizācijas laiks:
  01.05.2012. – 30.04.2014.

  Projekta kontaktpersonas:
  Olga Vasilenko (Vadošais partneris)
  Ya.Fabritsiusa 2a, of. 18, 180017 Pleskava, Krievija
  +7 8112 720688; peipsi_project@yahoo.com

  Viktorija Cirse (Daugavpils Universitātē GreenMan projekta koordinatore)
  +371 29293520; viktorija.cirse@du.lv

  http://greenmanproject.org/

  7044-7815-m

  7042-7813-m7045-7816-m

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading