• A- A A+
 • Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai./Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources

  9193-10436-n

  „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/ ”TEAMWORK” („Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources”/”TEAMWORK””)

  II prioritāte Pievilcīgas vides dzīvošanai izveidošana un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība. (Attractive Living Environmental and Development of Sutainable Community)

  Projekta numurs: LLIV-250

  Projekta īss apraksts:
  Projekts TEAMWORK apvieno zinātnieku komandu no Šauļu (ŠU) un Daugavpils Universitātēm, (DU) un iesaista sabiedrību, lai cīnītos pret invazīvo organismu izplatību. Invazīvajām sugām ir negatīva ietekme uz reģionālo ilgtspējību un attīstību – būtiski mainās bioloģiskā daudzveidība, tiek samazināta lauksaimniecības un meža zemes vērtība, upes tiek piesārņotas ar biogēnām vielām, palielinās iespējamība cilvēku un dzīvnieku slimību izplatībai.

  Apdraudējums palielinās no Lielupes un Daugavas upes baseinā esošā „koridora”, kas ir sākums dažādu svešo augu, kukaiņu un gliemju sugu izplatībai. TEAMWORK projekta darba mērķis ir palielināt informētību par invāziju radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrības, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas spētu novērst to izplatību ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai klimata izmaiņu apstākļos. Universitāšu kopīgi veiktie profilakses pasākumi svešzemju sugu apkarošanai palīdzēs atrisināt abām valstīm kopēju vides problēmu – samazināt un kontrolēt invāzijas procesu.

  Apakšmērķi:
  1) Invazīvo sugu kartēšana sabiedrības informācijas kampaņas un brīvprātīgo apmācību nodrošināšanai.

  2) Mācību sistēmas izveidošana nepieciešamo zināšanu un iemaņu nodošanai sabiedrībai abās robežas pusēs. Tās mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, novērst invāziju, izmantojot inovācijas un Universitāšu uzkrātās zināšanas.

  3) Instrumentu izveidošana un pilnveidošana, kas sekmēs sabiedrības iespējas piedalīties svešzemju sugu izplatīšanās uzraudzībā, kā arī lauksaimnieku, ieinteresēto iestāžu dalību laicīgā invazīvo sugu konstatēšanā un izskaušanā.

  4) Veidot izpratni par kopīgi pieejamo Universitāšu pakalpojumu iespējām dabas resursu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai.

  5) Informācijas apmaiņa par iespējamām invazīvo sugu apkarošanas stratēģijām starp ŠU un DU, kā arī sadarbības stiprināšana, lai efektīvi uzraudzītu invazīvo sugu izplatīšanos un informētu valsts un pašvaldības iestādes par invāzijas skartajiem apgabaliem.

  Projekta TEAMWORK teritorija ietver daļu Lielupes (teritorijas – Roķišķi, Kupišķi, Birži, Pasvale, Panevēža, Radvilišķi, Pakroja, Jonišķi, Šauļi, Dobele, Jelgava, Bauska, Aizkraukle) un Daugavas upju baseinus (teritorijas – Zarasi, Ignalina, Balvi, Ludza, Krāslava, Rēzekne, Daugavpils, Preiļi, Jēkabpils) pierobežas apgabalos. Projekta aktivitātes ir paredzētas 2 mērķgrupām ar atšķirīgu zināšanu un pieredzes dabas resursu lietošanā līmeni (pamata un augstāka līmeņa).

  Tiks īstenota kampaņa vides apziņas veidošanai (28 semināri, 4 treniņi lauksaimniekiem un iestādēm, 24 mācību video un mājaslapa). Kopīgi pārrobežu vides aizsardzības pasākumi notiks, organizējot 64 ekspedīcijas, 3 sanāksmes, un izveidojot kopīgas svešzemju sugu invāzijas monitoringa sistēmas (interaktīvas kartes, lietotāja rokasgrāmatas, ceļvedis). Starp vietējiem iedzīvotājiem un zinātniekiem tiks veicināta reģionālā sadarbība, iesaistot sabiedrību jaunizveidotajās interaktīvās komunikācijas sistēmās un sniedzot iespēju izteikt savu viedokli.

  Abas Universitātes veiksmīgi papildina viena otru savas kompetences, infrastruktūras un pieredzes jomās, lai nodrošinātu pilnīgu pakalpojumu apjomu projekta mērķauditorijai pierobežas teritorijā.

  Sagaidāmie rezultāti:
  TEAMWORK palīdz sasniegt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam galveno mērķi – veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības jomā, kā arī pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts nodrošina arī programmas otrās prioritātes īstenošanu – radīt labvēlīgus dzīves apstākļus un stiprināt pierobežas reģiona kopienas, uzlabojot kvalitāti un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, efektīvu pārvaldību, vides resursu pieejamību un sabiedrības attīstību zināšanu jomā ar šādām metodēm:

  1. Spēja atpazīt un apkarot invazīvās sugas ar projekta TEAMWORK laikā iegūtajām zināšanām (semināri, apmācības, interaktīvā komunikācija un konsultācijas), kuras padarīs labvēlīgākus dzīves apstākļus sabiedrībai un sekmēs pierobežas apgabalos dzīvojošo lauksaimnieku ekonomisko attīstību un konkurētspēju.
  2. Izpratnes veidošana par vides jautājumiem, ieguvumi no pārrobežu sadarbības starp dažādām sabiedrības grupām (sabiedrība, lauksaimnieki, iestādes un zinātnieki).
  3. Sabiedrības izglītošanas process, kurā tiks apgūtas prasmes dabas pētīšanā un vides monitoringā brīvprātīgi, tādējādi paaugstinot cilvēku spējas īstenot ilgtspējīgu attīstību. Iestādes varēs nodrošināt ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu reģionu attīstību, cīnoties pret klimata pārmaiņām, jo sabiedrība tiks apmācīta efektīvā vides resursu pārvaldībā.

  Sabiedrības vides izglītības un apmācību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pierobežas apgabalu rajonā, projekts TEAMWORK notiek nacionālo un reģionālo instrumentu ietvaros: Lietuvas un Latvijas Nacionālās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Lietuvas un Latvijas, nacionālā programma bioloģiskās daudzveidības Lietuvā un Latvijā, vietējo plānošanu (Zemgales un Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006-2026) dokumenti, Lietuvas nacionālā politika un Lietuvas lauku attīstības stratēģija 2007 – 2013.

  Projekta vadošais partneris:
  Šauļu Universitāte (Šiauliai University), Lietuva

  Projekta partneris:
  Daugavpils Universitāte (Latvija)

  Kopējais projekta budžets:
  203 630,00 EUR (apmēram 143 112 LVL), t.sk. ERAF līdzfinansējums 85% – 173 085,50 EUR (apmēram 121 645 LVL), nacionālais finansējums 15% – 30 544,50 EUR (apmēram 21 467 LVL).

  Daugavpils Universitātes projekta budžets:
  89 765,00 EUR (apmēram 63 087 LVL), t.sk. ERAF līdzfinansējums 85% – 76 300,25 EUR (apmēram 53 624 LVL), valsts finansējums – 13 464,75 EUR (apmēram 9 463 LVL).

  Projekta realizācijas laiks: 03.06.2013. – 02.12.2014.

  Projekta kontaktpersonas:
  Ingrida Šaulienė (Vadošais partneris)
  Šauļu Universitāte, ingrida.sauliene@su.lt, tel: +370 41 595862

  Viktorija Cirse
  Daugavpils Universitāte, viktorija.cirse@du.lv , tel: +371 26512175

  Projekta ziņas:
  16.decembrī notika projekta „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai” TEAMWORK” starptautiskā noslēguma konference

  31.oktobrī Preiļos, Preiļu NVO centrā, Kooperatīva iela 6, 3.stāvā,notiks seminārs „Svešzemju sugas – apdraudējums videi”

  10.oktobrī DU studiju un pētniecības centrā „Ilgas” notiks seminārs „Svešzemju sugas- apdraudējums videi”

  Semināra “Svešzemju sugu apkarošana un invāziju novēršana” prezentācijas

  11.-12.septembrī Daugavpilī notiks divu dienu seminārs: ” Svešzemju sugu apkarošana un invāziju novēršana”

  28.-29. augustā Dobelē notiks divu dienu seminārs: ” Svešzemju sugu apkarošana un invāziju novēršana”

  6.jūnijā Līvānos notiks seminārs: “Svešzemju sugas – apdraudējums videi”

  17.aprīlī Daugavpilī, seminārs “Svešzemju sugas – apdraudējums videi”

  11.aprīlī Ludzā, seminārs- “Svešzemju sugas- apdraudējums videi”

  3.aprīlī Jaunaglonā, seminārs – “Svešzemju sugas – apdraudējums videi”

   

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading