• A- A A+
 • Sociālo Zinātņu vēstnesis 2019 2

  Aktualizēts 03.02.2020 11:02

  Sociālo Zinātņu vēstnesis 2019 2 (PDF, 2.81 MB)

   

  RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

  Ekonomika / Economics / Экономика

   

  Vladimir Menshikov, Viktorija Šipilova, Jurijs Baltgailis

  FACTORS OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ENCOURAGING THE SOUNDNESS OF BANKS: THEIR SELECTION AND ANALYSIS IN THE WORLD COUNTRIES

  Banku stabilitāti veicinošie institucionālās vides faktori: to izvēle un analīze pasaules valstīs

  Факторы институциональной среды, способствующие устойчивости банков: их выбор и анализ в странах мира

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(1)

  PDF

  Евгений Коршенков, Сергей Игнатьев, Василий Дембовский

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

  Teorētiskais un metodoloģiskais pamatojums ražīguma un produktivitātes izpētei reģionālajā ekonomikā

  Theoretical and methodological framework of the investigation of productivity and efficiency in the regional economics

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(2)

  PDF

   Edgars Shtals, Zhanna Tsaurkubule, Rita Konstante

  ASSESSMENT OF FUNCTIONAL EFFECTIVENESS OF THE LONG-TERM SOCIAL CARE INSTITUTIONS IN LATVIA’S MUNICIPALITIES BY THE Data Envelopment Analysis METHOD

  Latvijas pašvaldību ilglaicīgās sociālās aprūpes iestāžu funkcionālās efektivitātes novērtēšana ar datu čaulas analīzes metodi

  Определение функциональной эффективности учреждений длительного социального ухода самоуправлений Латвии методом анализа свёртки данных

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(3)

  PDF

   

  Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция

   Irina Gvelesiani

  THE COMPARATIVE STUDY OF THE FIDUCIES AND TERMS RELATED TO THEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS

  Fiduciju un ar tām saistīto terminu salīdzinošā izpēte: problēmas un risinājumi

  Сравнительное изучение фидуциев и связанных с ними терминов: проблемы и решения

  PDF

   

  Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология

   Anita Pipere, Elīne Vilmane

  VOLUNTARY AND INVOLUNTARY CAREER TRANSITIONS: A NARRATIVE STUDY

  Brīvprātīgās un piespiedu karjeras pārejas: naratīvais pētījums

  Добровольные и принудительные карьерные переходы: нарративное исследование

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(5)

  PDF

  Jevgenija Sivoronova, Aleksejs Vorobjovs

  COMPARATIVE ANALYSIS OF EPISTEMOLOGICAL ATTITUDE IN STUDENTS FROM LATVIA AND THE NETHERLANDS TOWARDS THE SOURCES OF KNOWLEDGE

  Latvijas un Nīderlandes studentu epistemoloģiskās attieksmes pret zināšanu avotiem salīdzinoša analīze

  Сравнительный анализ эпистемологического отношения к источникам знаний у студентов Латвии и Нидерландов

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(6)

  PDF

  Igor Val. Danilov, Sandra Mihailova

  SOCIAL INTERACTION SHAPES INFANTS’ EARLIEST LINKS BETWEEN LANGUAGE AND COGNITION

  Sociālā mijiedarbība – agrīno saišu veidotāja starp valodu un izziņu zīdaiņiem

  Социальное взаимодействие как основа формирования связей между языком и познанием у младенцев

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(7)

  PDF

   

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading