• A- A A+
 • SOCIĀLO ZINĀTŅU VĒSTNESIS, 2020 1 (30)

  Aktualizēts 28.10.2020 10:13

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.1

  PDF

  RAKSTI/ARTICLES/СТАТЬИ

  Ekonomika/Economics/Экономика

  Julija Liodorova, Irina Voronova

  FINANCIAL RATIOS FOR DETECTION OF COMPANY’S INSOLVENCY AND BANKRUPTCY FRAUD: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

  Finanšu rādītāji uzņēmuma maksātnespējas un krāpnieciska bankrota noteikšanai: līdzības un atšķirības

  Финансовые показатели для обнаружения неплатёжеспособности и мошеннического банкротства предприятия: сходства и различия

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.1(1)

  PDF

  Вера Комарова, Наталья Селиванова-Фёдорова, Елена Лонская

  ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УСПЕШНОСТИ ВНУТРЕННИХ РЕГИОНОВ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

  Likumsakarības Eiropas Savienības valstu iekšējo reģionu veikuma diferenciācijā

  Regularities in the performance’s differentiation of the internal regions of the European Union countries

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.1(2)

  PDF

  Tiesību zinātne/Law/Юриспруденция

  Olena Babinova

  LEGISLATION FOR EFFECTIVE FUNCTIONING OF DEMOCRACY: COMPARATIVE ANALYSIS OF UKRAINE AND LATVIA

  Likumdošana efektīvai demokrātijas funkcionēšanai: Ukrainas un Latvijas salīdzinošā analīze

  Законодательство для эффективного функционирования демократии: сравнительный анализ Украины и Латвии

  PDF

  Антон Сороченко

  ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

  Publiskie iepirkumi kā sabiedriski privātās partnerības attiecību sistēmas komponents Ukrainas likumdošanā

  Public procurement procedures as a part of public-private partnership system under the legislation of Ukraine

  PDF

  ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE /НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

  Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses/

  Защищённые докторские диссертации

  Anita Kokarēviča

  SMĒĶĒŠANAS EKONOMISKAIS IZVĒRTĒJUMS LATVIJĀ

  ECONOMIC ASSESSMENT OF SMOKING IN LATVIA

  PDF

   Nataļja Seļivanova-Fjodorova

  LATVIJAS REĢIONU EKONOMISKĀ DIFERENCIĀCIJA 21. GADSIMTA SĀKUMĀ

  ECONOMIC DIFFERENTIATION OF LATVIA’S REGIONS AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY

  PDF

   

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading