• A- A A+
 • SOCIĀLO ZINĀTŅU VĒSTNESIS, 2020 2 (31)

  Aktualizēts 24.02.2021 10:13

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2

  PDF

  RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

  Socioloģija / Sociology / Социология

  Vaida Tretjakova, Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Gražina Rapolienė

  Women’s Pathways to Childlessness in Lithuania

  Sieviešu bezbērnotības fenomens Lietuvā

  Феномен женской бездетности в Литве

  PDF

  Владимир Меньшиков

  СОЦИОЛОГИ О МЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОСТИ

  Sociologi par mainīgo socialitāti

  Sociologists on a changing sociality

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(2)

  PDF

  Вера Комарова, Милана Колесниченко

  ИСКУССТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ: ПРЕДПОСЫЛКА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ?

  Mākslīgā socialitāte: cilvēka un mašīnas mijiedarbības priekšnoteikums vai rezultāts?

  Artificial sociality: is it a prerequisite or a result of human-machine interaction?

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(3)

  PDF

  Ekonomika / Economics / Экономика

  Edgars Stals, Zhanna Tsaurkubule, Rita Konstante, Artis Alksnis

  EVALUATION OF THE TECHNICAL EFFICIENCY OF LATVIA’S MUNICIPAL LONG-TERM CARE CENTRES FOR THE ELDERLY

  Latvijas pašvaldību vecu cilvēku sociālās aprūpes centru tehniskās efektivitātes novērtējums

  Оценка технической эффективности учреждений длительного ухода за пожилыми людьми в самоуправлениях Латвии

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(4)

  PDF

  Jurijs Kočetkovs, Jeļena Sventicka

  MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STĀVOKLIS LATVIJĀ

  The state of small business in Latvia

  Состояние малого предпринимательства в Латвии

  PDF

  Viktorija Šipilova, Vladimir Menshikov, Jurijs Baltgailis

  THE PLACE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES WITHIN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF BANKS AND THEIR EVALUATION

  Finanšu tehnoloģiju vieta banku institucionālās vides ietvaros un to novērtēšana

  Место финансовых технологий в рамках банковской институциональной среды и подходы к их оценке

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(6)

  PDF

  Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция

  Anton Sorochenko

  INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR PROJECTS’ IMPLEMENTATION IN THE SPHERE OF SPORT

  Publiski privātās partnerības starptautiskā pieredze sporta jomas projektu īstenošanā

  Международный опыт публично-частного партнёрства при реализации проектов в сфере спорта

  PDF

  Inese Gise-Sproģe, Julija Liodorova, Karina Murniece, Irina Voronova

  MONEY LAUNDERING INVESTIGATION: THE CASE OF LATVIA

  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana: situācija Latvijā

  Расследование легализации доходов, полученных преступным путём: ситуация в Латвии

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(8)

  PDF

  Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология

  Ina Grasmane, Anita Pipere

  SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒRNU GARĪGĀ INTELEKTA SKALAS IZSTRĀDE: SATURA PAMATOTĪBAS IZVĒRTĒŠANA

  An elaboration of primary school children spiritual intelligence scale:

  evaluation of content validity

  Разработка шкалы духовного интеллекта детей младшего школьного возраста: оценка обоснованности содержания

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(9)

  PDF

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading