• A- A A+
 • Civilā drošība un aizsardzība

   

  1. līmeņa profesionālā studiju programma “CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA”
  Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija speciālists policijas darbā;
  speciālists penitenciārajā darbā;
  speciālists organizāciju drošībā.
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:
  vidējā izglītība;
  centralizētie eksāmeni:

  • latviešu valodā
  • pirmajā svešvalodā

  Netiek uzņemtas personas, kuras agrāk krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

  Studiju laikā Tu apgūsi:

  cilvēktiesību pamatus, civilo aizsardzību un ugunsdrošību, ievadu civiltiesībās, pirmo palīdzību, profesionālo ētiku, publiskās varas organizāciju Latvijā, vides aizsardzību, informācijas sistēmas un informācijas drošību, svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo terminoloģiju, moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai u.c.

  Programmas stratēģiskie mērķi:

  • sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
  • veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgas mācīšanas prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;
  • radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

  Programmas specifiskie mērķi un uzdevumi:

  • sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
  • novērst un atklāt likumpārkāpumus;
  • veikt personu datu pārbaudi;
  • savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt protokolus;
  • savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās un citas procesuālās izmeklēšanas darbības par noziedzīgiem nodarījumiem, lai savāktu pierādījumus un noskaidrotu personas, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
  • izskatīt iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes;

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  turpināt izglītību Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju programmās vai arī citās augstskolās Latvijā

  Programmas direktors:
  Dr. iur., docents Aleksandrs Matvejevs
  e-pasts: szf@du.lv
  tālrunis: 65427737, 65428629

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading