• A- A A+
 • Ekonomika

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “EKONOMIKA”
  Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
  Studiju veids pilna laika vakara studijas
  Studiju ilgums 2 gadi

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinībās vai 2.līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadībzinību jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis:

  iepazīstināt ar mikroekonomisko analīzi, parādīt mikroekonomikas teorijas saikni ar reālo situāciju tirgū, firmas reālo darbību un patērētāju uzvedību tirgū, radīt priekšstatu par makroekonomikas analīzes pamatiem, iemācīt saistīt ekonomikas teoriju ar reālo ekonomikas praksi, sniegt priekšstatu par ekonomisko teoriju attīstību, LR finansu sistēmas analīzi, konkrētu firmu finansu analīzi, pārejas ekonomikas finansu problēmu analīzi, zināšanas par mārketinga informāciju Internet sistēmā, par statistiskās informācijas avotiem Latvijā un pasaulē, vispusīgas zināšanas par auditu un tā starptautiskajiem standartiem, valsts un nodokļu maksātāju attiecību regulēšanu, zināšanas par vērtspapīriem un fondu tirgu, iemācīt orientēties LR un citu valstu likumdošanā.

  Studiju programmas saturs:

  matemātiskā ekonomika; finansu tiesības; informāciju sistēmas biznesā; personālvadība; nodokļi un audits; finanšu vadība; projektu vadība; reģionālā attīstība; kreditēšana;        uzņēmējdarbības resursu organizēšana; finansu socioloģija; makroekonomiskā analīze; mikroekonomiskā analīze; pētījuma rezultātu aprobācija un piedalīšanās konferencē; maģistra darba izstrāde; u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs.

  Programmas direktore:
  Dr.oec. Ludmila Aleksejeva
  E-pasts: ludmila.aleksejeva@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading