• A- A A+
 • Filoloģija (angļu filoloģija)

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “FILOLOĢIJA (ANGĻU FILOLOĢIJA)”
  Fakultāte Humanitārā fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (angļu filoloģijā)
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds angļu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu filoloģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis:

  sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot un padziļinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijā, sniegt zināšanas lingvistikas jomā (fonoloģija, semantika, angļu literatūras paradigma, sociolingvistika, sastatāmā valodniecība) un lietišķajās disciplīnās (hermeneitika, teksta interpretācija, sociolingvistika u.c.), kas nodrošina ne tikai valodas funkcionēšanas likumsakarību izpratni, bet arī sniedz zināšanas par prasmju izmantošanu un valodu pētniecību, iepazīstina ar jaunākajām tendencēm valodas pētniecībā.

  Studiju programmas saturs:

  studiju kursi lingvistikā (fonoloģija, semiotika, semantika, sastatāmā valodniecība, psiholingvistika, valodniecības vēsture u.c.); lietišķās disciplīnas (sociolingvistika, hermeneitika u.c.); zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas; maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • studēt doktorantūrā;
  • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas angļu filoloģijas zināšanas un prasmes

  Programmas direktore:
  Dr. philol., profesore Zaiga Ikere
  e-pasts: zaiga.ikere@du.lv
  tālrunis: 654 24 238

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading