• A- A A+
 • Filoloģija (krievu filoloģija)

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “FILOLOĢIJA (KRIEVU FILOLOĢIJA)”
  Fakultāte Humanitārā fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (krievu filoloģijā)
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti


  Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds krievu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība krievu filoloģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis ir paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties pagātnes un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, iepazīt mūsdienu filoloģijas zinātņu problemātiku un procesu, attīstīt spējas izvirzīt un risināt zinātniskās problēmas, padziļināt lingvistikas un literatūrzinātnes zināšanas.

  Studiju programmas saturs: slāvu mitoloģija un krievu folklora; jaunākās tendences un pētniecības virzieni krievu filoloģijā; semiotika; lingvokulturoloģija; vispārīgā retorika; teksta teorija; mītu poētika un eposa problēmas; etnolingvistika; cilvēks Eiropas pasaules ainā; hermeneitikas pamati; literatūrzinātnes skolu vēsture; krievu filozofijas vēsture; krievu literārās valodas vēsture; sociolingvistika u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas DU doktora studiju programmās „Literatūrzinātne”, “Valodniecība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes.

  Programmas direktore:
  Dr. philol., docente Elvīra Isajeva
  e-pasts: elvira.isajeva@du.lv
  tālrunis: 65424238

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading