• A- A A+
 • Fizika

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “FIZIKA”
  Cietvielu fizika, optisko sakaru fizika
  Fakultāte Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs fizikā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis:

  veicināt fizikas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai orientētos mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos un veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas nozarē, dot labas zināšanas teorētiskajā fizikā, kondensētas vielas fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju programmu kursos, apgūt fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas, padziļināt maģistrantu izpratni par fizikas lomu mūsdienu zinātnē, tehnikā un tautsaimniecībā, veicināt konkurētspēju turpmākajās studijās doktorantūrā.

  Studiju programmas saturs:

  teorētiskie kursi (Kristālfizika, Kondensētas vielas fizika, Grupu teorija un tenzoru analīzes elementi, Gaismas mijiedarbība ar vielu, Radiācijas defekti cietvielās,Visuma pētīšanas fizikālās metodes, Fizikas didaktikas aktuālās problēmas, Fizikālo procesu datormodulēāna u.c.).
  Fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam.
  Prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijās.
  Zinātniski pētnieciskā darbība izvēlētajā fizikas nozarē.

  Studiju laikā studējošais var:

  • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
  • studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
  • izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
  • veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
  • darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
  • iesaistīties zinātniskajā darbībā modernā Gunta Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā, strādāt ar atomspēka mikroskopu, elektronmikroskopu, konfokālo skenējošo mikroskopu, optiskajiem mikroskopiem, spektrofotometriem, veidot plānas kārtiņas, nanostruktūras, kvantu punktus,  veikt rentgenstruktūranalīzes pētījumus.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā „Cietvielu fizika”;
  • strādāt zinātniskajās laboratorijās;
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes.

  Programmas direktore:
  Dr. phys., docente Lolita Jonāne
  e-pasts: lolita.jonane@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading