• A- A A+
 • Matemātika

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “MATEMĀTIKA”
  Fakultāte Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs matemātikā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds matemātikā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība matemātikas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programma dod iespēju:

  turpināt matemātisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai varētu veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā matemātikas jomā; sniegt zināšanas vispārīgajā topoloģijā, funkcionālanalīzē, parciālo diferenciālvienādojumu teorijā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijā un to izmantošanu zinātniski pētnieciskajā darbā; padziļināt izpratni par tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu matemātisko modelēšanu.

  Studiju programmas saturs:

  funkcionālanalīze; elementārās matemātikas speciālās metodes; parasto diferenciālvienādojumu teorijas pamati; diskrētā matemātika; speciālo datorprogrammu izmantošana matemātikā; parciālie diferenciālvienādojumi; funkciju teorija/ģeometrija/ topoloģija/matemātikas didaktika; maģistra darba izstrāde; u.c.

  Studiju laikā studējošais var:

  • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
  • studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
  • izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
  • veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
  • darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
  • iesaistīties zinātniskajā darbībā Matemātisko pētījumu centrā.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

  Programmas direktore:
  Dr. math., asociētā profesore Ināra Jermačenko
  e-pasts: inara.jermacenko@du.lv
  tālrunis: 65422302

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading