• A- A A+
 • Vēsture

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “VĒSTURE”
  Fakultāte Humanitārā fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds
  humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē
  Studiju veids Pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē, filozofijā, teoloģijā; sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā, dzimtes studijās un citās ar vesturi saistītās disciplīnās vai tam pielīdzināma 2. līmeņa  profesionālā augstākā izglītība;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis:

  veicināt un organizēt studējošo patstāvīgo darbu vēstures un kultūras vēstures padziļinātajā teorētiskajā apguvē un iegūto zināšanu un prasmju pielietošanā patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā noteiktu problēmu risināšanai, tādējādi sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar dziļām teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu un turpināt studijas doktorantūrā.

  Studiju programmas saturs:

  vēstures filozofijas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju specifika; historiogrāfijas virzieni un koncepcijas; 20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati; daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c.

  Programmas direktore:
  Dr. hist., profesore Irēna Saleniece
  e-pasts: irena.saleniece@du.lv
  tālrunis: 65424238

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading