• A- A A+
 • Juridiskā zinātne

  Doktora studiju programma “JURIDISKĀ ZINĀTNE”

  Policijas tiesību, Kriminālistikas un Krimināltiesību apakšnozarēs

  Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
  Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) tiesību zinātnē
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 3 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • maģistra grāds tiesību zinātnē, policijas tiesībās, kriminālistikā vai operatīvajā darbībā;
  • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
  • pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)

  Studiju programmas mērķis:

  sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus Juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas.

  Studiju programmas uzdevumi:

  • sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas  apakšnozarēs;
  • apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes;
  • praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā;
  • radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai – iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros;
  • nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai

  Iegūstamie studiju rezultāti:

  Zināšanas par:

  • Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskiem pamatiem;
  • Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskiem pamatiem;
  • Jaunākajiem informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmieniem.

  Prasmes:

  • Veikt ar pētījuma tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus;
  • Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai starptautiskās konferencēs.

  Kompetenci:

  • Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus;
  • Ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt to realizācijas mehānismus, veidojot jaunu zināšanu bāzi.

   Doktorantiem ir iespēja:

  • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
  • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
  • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
  • iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
  • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē.

  Programmas direktors:
  Dr.iur., profesors Vitolds Zahars
  e-pasts: vitoldszahars@yahoo.com
  tālrunis: 29666204

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading