• A- A A+
 • Psiholoģija

  Doktora studiju programma “PSIHOLOĢIJA”
  Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
  Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) psiholoģijā
  Studiju veids un ilgums pilna laika studijas (P) – 3 gadi
  nepilna laika studijas (N) – 4 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • maģistra grāds psiholoģijā;
  • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
  • pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā).

  Studiju programmas mērķis:

  sagatavot augstākā līmeņa speciālistus psiholoģijas  zinātnes nozarēs  atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

  Studiju programmas uzdevumi:

  • augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana psiholoģijas zinātnes nozarē;
  • doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeņa nodrošināšana atbilstoši pasaules un Latvijas psiholoģijas zinātnes satura prasībām;
  • zinātniskā pētījuma organizācijas, rezultātu analīzes prasmju un iemaņu sistēmas pilnveidošana;
  • zinātnisko datu iegūšanas prasmju pilnveidošana un rezultātu ieviešanas iemaņas veidošana ikdienas dzīvē, lasot lekcijas, vadot seminārus utt.,
  • apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai visaugstākajā līmenī.

  Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātē Sociālās psiholoģijas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā

  Doktorantiem ir iespēja:

  • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
  • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos un ikgadējos zinātnisko rakstu krājumos;
  • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī Eiropas un pasaules mēroga konferencēs;
  • iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
  • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē;
  • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

  Iegūstamie studiju rezultāti:

  • zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski orientētas uz problēmu identificēšanu  psiholoģijā, tās teorijas un prakses pārveidošanu;
  • prasmes izmantot iegūtās zināšanas pētnieciskajā darbā;
  • attieksme, kas balstīta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi, kas nostiprināta studiju laikā, padziļinot psihologa / pētnieka / eksperta kompetenci.

  Programmas direktors:
  Dr. habil. psych., profesors Aleksejs Vorobjovs
  e-pasts: aleksejs.vorobjovs@du.lv
  tālrunis: 65427737

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading