• A- A A+
 • Valodniecība

  Doktora studiju programma “VALODNIECĪBA”
  Fakultāte Humanitārā fakultāte
  Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) valodniecībā un literatūrzinātnē
  Studiju veids un ilgums pilna laika studijas (P) – 3 gadi
  nepilna laika studijas (N) – 4 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība;
  • referāts par pētījuma tēmu;
  • pārbaudījums vispārīgajā valodniecībā;
  • pārbaudījums svešvalodā  (angļu, vācu vai franču valodā)

  Studiju programmas mērķis:

  sagatavot augstākā līmeņa speciālistus, kas spējīgi risināt mūsdienu valodniecības zinātnes svarīgākās problēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

  Studiju programmas uzdevumi:

  • nodrošināt pasaules un Latvijas valodniecības zinātnes prasībām atbilstīgu doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeni;
  • veicināt konkrētas zinātniskas problēmas izpēti plašā lingvistisko paradigmu maiņas kontekstā un mūsdienu lingvistikas metodoloģiju apguvi;
  • sagatavot doktorantus patstāvīgam un radošam zinātniskajam darbam;
  • attīstīt doktorantu kompetenci vispusīgi analizēt salīdzināmo un sastatāmo valodu vienības un kategorijas, valodu pasaules ainu un pētīt valodu plašā kultūras kontekstā;
  • nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

  Doktorantiem ir iespēja:

  • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
  • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
  • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
  • iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
  • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē;
  • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

  Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti:

  • iegūtas pētnieka prasmes salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā;
  • apgūtas nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu savā nozarē;
  • iespējas iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas valodniecības zināšanas un prasmes, t.sk. strādāt augstskolās.

  Programmas direktore:
  Dr. philol., profesore Vilma Šaudiņa
  e-pasts: vilma.saudina@du.lv
  tālrunis: 65424238

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading