• A- A A+
 • Darba aizsardzība

  Profesionālā maģistra studiju programma “DARBA AIZSARDZĪBA”
  Fakultāte Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds: darba aizsardzības vecākais speciālists, profesionālais maģistrs darba aizsardzībā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības, vides aizsardzības, inženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās vai
  • bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
  • DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja  pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze darba  aizsardzībā, ko apliecina izziņa no darba vietas

  Studiju programmas mērķis:

  sniegt kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam darba aizsardzībā; attīstīt prasmi patstāvīgi analizēt un risināt vietējās attīstības plānošanas un darba aizsardzības problēmas; sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām darba aizsardzībā.

  Studiju programmas saturs:

  darba aizsardzības un drošības līdzekļi; ekonomikas un vadībzinību pamati; vides aizsardzība; darba un vides tiesību pamati; uzņēmējdarbības pamati; darba psiholoģija un pedagoģija; darba medicīna un arodveselība; ugunsdrošība; elektrodrošība; ķīmisko vielu izmantošanas drošība; u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: 

  iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas uzņēmumos, valsts iestādēs, dažādās institūcijās valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur nepieciešami darba aizsardzības speciālisti.

  Programmas direktors:
  Dr. phys., profesors Valfrīds Paškevičs
  e-pasts: valfrids.paskevics@du.lv
  tālrunis: 65471059

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading