• A- A A+
 • Izglītība

  Profesionālā maģistra studiju programma “IZGLĪTĪBA”
  Fakultāte Izglītības un vadības fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds 1) profesionālais maģistra grāds izglītībā (P)
  1.1) profesionālais maģistra grāds izglītībā (N)
  2) vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem,  profesionālais maģistra grāds izglītībā (P)
  Studiju veids pilna un nepilna laika studijas
  Studiju ilgums 1) pilna laika studijas (P) – 2 gadi
  1.1) nepilna laika studijas (N) – 2,5 gadi
  2) pilna laika studijas (P) – 2 vai 2,5 gadi

   

  Iegūstamā kvalifikācija un/ vai profesionālais grāds Uzņemšanas prasības Studiju veids un ilgums
  Profesionālais maģistra grāds izglītībā – bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība izglītības jomā;
  – konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi
  P – 2 gadi

  N – 2,5 gadi

  Bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā – bakalaura grāds atbilstošajā dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu nozarē vai mākslas jomā vai 2. līmeņa  augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība atbilstošajā dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu vai mākslas jomā;

  – konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi

  P – 2,5 gadi
  Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Matemātikas un informātikas  skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Latviešu valodas un literatūras (dzimtā valoda/otrā valoda) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Krievu valodas un literatūras (dzimtā valoda/svešvaloda) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Angļu valodas un otrās svešvalodas (zviedru, vācu, spāņu, poļu vai franču valodas) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Vācu valodas un otrās svešvalodas (zviedru, angļu, spāņu vai frančuvalodas) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi
  Vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2 gadi
  Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā P – 2,5 gadi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Papildus punkti tiek piešķirti par:

  – pedagoģisko prakšu vadīšanu DU bakalaura vai maģistra studiju programmu studējošajiem par katru vadīto aktīvo praksi, neatkarīgi no praktikantu skaita, sākot ar 2012./2013. studiju gadu;
  – par mentordarbības veikšanu bērniem, skolēniem, audzēkņiem, studējošajiem, kolēģiem u.c. par katru mentorēto, par atrašanos mentoru datu bāzē http://www.mentorudatubaze.lu.lv/;
  – par skolēnu zinātnisko darbu vadīšanu;
  – par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs;
  – par metodiskajām vai zinātniskajām publikācijām;
  – par piedalīšanos metodiskos vai zinātniskos projektos izglītības jomā;
  – par starptautiskajām pieredzes apmaiņas aktivitātēm izglītības jomā;
  – par brīvprātīgo darbu, kas ir veikts izglītības jomā;
  – par dalību nevalstiskā organizācijā, kas ir saistīta ar izglītības jomu.

  Studiju programmas raksturojums:

  pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā.

  Studiju programmas mērķis:

  nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai uz ilgtspējīgu attīstību orientētai zinātniskās pētniecības darbībai izglītības jomā.

  Studiju programmas uzdevumi:

  • nodrošināt kritiski refleksīvu izpratni par pedagoģiju kā zinātņu nozari tās attīstības daudzveidībā gan vispārīgi, gan vienā no piedāvātajām pedagoģijas apakšnozarēm vai skolotāja profesionālās kvalifikācijas specializācijām;
   • izglītot 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus skolotāju izglītībā, dodot iespēju apgūt vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju divos mācību priekšmetos, sekmējot viņu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;
  • nodrošināt pētniecisko prasmju attīstību un aktivizēt to izmantošanu ar izglītību saistītu problēmu risināšanai un izglītības darbības izvēlētajā pedagoģijas apakšnozarē vai skolotāja profesionālās kvalifikācijas specializācijā sasaistei ar pedagoģijas teoriju;
  • veicināt kritiski refleksīvu profesijas standartiem atbilstošu pedagoģiskās kompetences attīstību, kas paplašina un padziļina pedagoga profesionālās darbības atskaites sistēmu un profesionālās identitātes pilnveidi, un to orientē uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs.

  Programmas direktore:
  Dr. paed., vadošā pētniece Eridiana Oļehnoviča
  e-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv
  tālrunis: 65428636, 29130310

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading