• A- A A+
 • Izglītības psihologs

  Profesionālā maģistra studiju programma “IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS”
  Fakultāte Izglītības un vadības fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds izglītības psihologs, profesionālais maģistrs psiholoģijā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 3 gadi

  Uzņemšanas prasības:

  • akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis:

  nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu.

  Studiju programmas galvenie uzdevumi:

  nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē; veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot izglītības psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences.

  Studiju programmas saturs:

  psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju treniņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana; pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktora studiju programmā „Psiholoģija”.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes

  Programmas direktors:
  Dr. psych., asoc.profesors Valērijs Dombrovskis
  e-pasts: valerijs.dombrovskis@du.lv
  tālrunis: 65428636

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading