• A- A A+
 • Tulks, tulkotājs

  Akadēmiskā maģistra studiju programma “TULKS, TULKOTĀJS “
  Fakultāte Humanitārā fakultāte
  Iegūstamais akadēmiskais grāds tulks, tulkotājs, profesionālais maģistra grāds tulkošanā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2,5 gadi

  DU profesionālā maģistra studiju programma “TULKS, TULKOTĀJS “ piedāvā studentiem iespēju attīstīt un uzlabot prasmes un iemaņas gan rakstiskajā tulkošanā, gan mutiskajā tulkošanā.

  Bez mutiskās tulkošanas šodien nav iespējams neviens plašāks starptautisks forums vai zinātnisks pasākums. Mūsu studentiem ir iespēja apgūt šo māku, izmantojot visjaunāko aprīkojumu, un baudīt īsto sinhronās, konsekutīvās un citu veidu mutiskās  tulkošanas atmosfēru un specifiku. DU programmas studenti sniedz augstas kvalitātes tulkojumu vairāk nekā 10 valodās (tai skaitā angļu, latviešu, krievu, poļu, zviedru, vācu, franču u.c. valodās).

  Mūsu tulki  tulko konferencēs, semināros, forumos, kā arī augsti godātu viesu runas.

  Zinoši pasniedzēji, zinātkāri studenti un profesionālisms ir mūsu universitātes tradīcija!

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu filoloģijā, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;
  • ja augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.

  Studiju programmas mērķis:

  sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un  tulkotāju pakalpojumi.

  Studiju programmas uzdevumi:

  nodrošināt studējošo teorētisko un praktisko sagatavotību, lai varētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū, dot studējošiem iespēju apgūt teorētiskās, profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu jomu (ekonomisku, juridisku, zinātnisku, tehnisku, publicistisku) tekstu tulkošanā vairākās svešvalodās, apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mutiskajā tulkošanā, nodrošināt iespēju praktiski pielietot jaunākās informācijas komunikāciju tehnoloģijas studiju darbā, veidot un attīstīt specifiskās prasmes, kas nepieciešamas profesionāla tulka un tulkotāja darbā, attīstīt studējošo komunikatīvo kompetenci, veicināt absolventu konkurētspēju.

  Studiju programmas saturs:

  ekonomisko un darījumu, juridisko, zinātnisko, tehnisko, publicistisko tekstu praktiskā tulkošanā;
  ekonomikas zinātņu pamati, tiesību pamati, dabaszinātņu pamati, zināšanas par ES institūcijām un to politiku;
  padziļinātās zināšanas gan otrajā svešvalodā, gan arī latviešu valodas ortogrāfijā, leksikoloģijā, sintaksē un stilistikā;
  mutiskās tulkošanas metodika un praktiskās nodarbības;
  zinātniski pētnieciskā darba veikšana;
  elektronisko informācijas līdzekļu pārzināšana un izmantošana u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: 

  iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas uzņēmumos, dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificēta tulka un tulkotāja pakalpojumi.

  Studiju programmas fotogalerija.

  Programmas direktore:
  Mg. paed., lektore Diāna Ozola
  e-pasts: diana.ozola@du.lv
  tālrunis: 65424238

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading