• A- A A+
 • Pedagogu tālākizglītības B kursi

  Programma saskaņota IZM atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr. 569.

  B programmu piedāvājums pedagogiem (sertifikāts)

  Programmas nosaukums Mērķauditorija
  Inovācijas augstākajā izglītībā (160 st.) Programma ir paredzēta augstskolu un koledžu pedagogiem. Programmas mērķis ir sekmēt augstskolu un koledžu pedagogu profesionālo un zinātnisko izaugsmi, tās pilnveidi, apgūstot inovatīvas teorētiskās zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, jaunākās atziņas augstākās izglītības sistēmā; pilnveidot pedagoģiskās pētniecības un akadēmiskās darba prasmes. Programmā paredzēts papildināt zināšanas par tiesisko regulējumu augstākās izglītības sistēmā, par studiju procesa didaktisko modeļu daudzveidību, tiks veidota izpratne par to pedagoģiski psiholoģisko pamatotību un spējām tos mērķietiecīgi modificēt, kā arī papildinātas zināšanas attīstības, personības, pedagoģiskajā psiholoģijā, paplašināta izpratne par personības attīstību studiju procesā un studiju psiholoģiskajiem pamatiem.
  Pedagoģiskās darbības pamati (80 st.) Pedagogi, kuriem nav augstākās pedagoģiskās izglītības, lai iegūtu tiesības strādāt par profesionālās ievirzes izglītības skolotāju, profesionālās izglītības skolotāju, vispārējās vidējās izglītības skolotāju,  vispārējās pamatizglītības skolotāju,  pedagoga palīgu, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju, interešu izglītības skolotāju, izglītības iestādes bibliotekāru/ izglītības iestādes bibliotekāru (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija), internāta, dienesta viesnīcas skolotāju, arodapmācības skolotāju/amatmācības skolotāju, koncertmeistaru, horeogrāfu,  baletmeistaru)
  Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (72 st.) Pedagogi, kuri strādā programmās ar bērniem ar īpašām vajadzībām (mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture u.c.), lai iegūtu tiesības īstenot speciālās izglītības programmas  bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi u.c.
  „Skolotāja profesionālās kompetences attīstība bērncentrētas izglītības vides veidošanā veiksmīgai pirmsskolas izglītības mērķu īstenošanai” (160 st.) Pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai apgūtu pirmsskolas didaktiku un iegūtu tiesības veikt pedagoģisko darbību pirmsskolas izglītības iestādē. Programmā iekļautie jautājumi veido izpratni par pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga profesionālajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Pedagogi tiks iepazīstināti ar bērnu, skolotāju un vecāku tiesībām un pienākumiem, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina bērncentrētas vides veidošanas iespēju pirmsskolas izglītības iestādē, pilnveidos zināšanas par caurviju kompetencēm, izziņas darbības sekmēšanu un pētnieciskās darbības prasmju attīstību dažādās mācību jomās pirmsskolas izglītības iestādē.
  Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana (72 st.) Pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt skolotāja – karjeras konsultanta darba pienākumus
  Skolotāja mentora darba organizēšana un vadīšana (72 st.) Pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt skolotāja mentora darba  pienākumus
  Izglītības iestādes bibliotekāra darba organizēšana un vadīšana (72 st.) Pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt izglītības iestādes bibliotekāra darba  pienākumus.
  Dabaszinību satura skolotājs (vispārējās pamatizglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs) 240 st. Vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst ģeogrāfijas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt ģeogrāfiju vispārējās pamatizglītības pakāpē.
  Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs (vidējās izglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs), 240 st. Vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst fizikas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt fiziku vispārējās vidējās izglītības pakāpē.
  Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs (vidējās izglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs), 240 st. Vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst ķīmijas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt ķīmiju vispārējās vidējās izglītības pakāpē.
  Dabaszinību matemātikas satura skolotājs (vispārējās pamatizglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs), 240 st. Kursu dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst matemātikas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt matemātiku vispārējās pamatizglītības pakāpē.

  B programmu veidošana turpinās, ņemot vērā klausītāju pieprasījumu/vajadzības!

   


  PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES CENTRS
  T.: 65422249
  E-pasts: inese.valtere@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading