• A- A A+
 • UNESCO katedras ziņas par DU absolventu pētījumu un izglītības centra ilgtspējīgai izglītībai sadarbības aktivitāti

  Aktualizēts 11.10.2017 10:02

  Daugavpils Universitātes (DU) UNESCO katedras ziņas par DU absolventu pētījumu un izglītības centra ilgtspējīgai izglītībai sadarbības aktivitāti, kurā DU docētāji E. Drelinga un L. Jonāne piedalījās EduBALT projekta noslēguma seminārā, ko organizēja Upsalas Universitāte (Zviedrija) Baltijas universitātes un SWEDESD programmas ietvaros.

  Projekta seminārs notika Latvijas Universitātes konferenču un atpūtas kompleksā „Ratnieki” no 2. līdz 4. oktobrim un tajā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, Somijas un Zviedrijas augstskolu partneri.

  Dalība projektā ir DU un BSRESD (Baltijas jūras reģiona izglītības ilgtspējīgai attīstībai) sekmīgas sadarbības turpinājums. Kopš 2016. gada maija DU UNESCO katedrā darbojas starptautiskā projekta Vietējais pētījumu un izglītības centrs – ilgtspējīgas izglītības risinājumiem (Local Researchand Education Hubs-key for sustainability education (No.CBSSPSF/SC 042015/4)) ietvaros izveidota struktūrvienība DU absolventu pētījumu un izglītības centrs ilgtspējīgai izglītībai. Centrs ir izveidots kā viens no sešiem Baltijas jūras reģionā un tas ir iekļauts BSRESD (Baltijas jūras reģiona izglītības ilgtspējīgai attīstībai) tīklojumā.

  Projekta EduBalt mērķis – pilnveidot mācībspēku kapacitāti un attīstīt nepieciešamās kompetences ilgtspējīguma principu īstenošanai augstākajā izglītībā. Tā darbības fokuss ir vērts uz mācību/ studiju procesa pilnveidi, lai aptvertu vietējos un reģionālos izaicinājumus un sagatavotu topošos skolotājus izglītības ilgtspējīgai attīstībai nodrošināšanā un UNESCO izvirzīto izglītības mērķu (skat. http://en.unesco.org/sdgs) sasniegšanā.

  Semināra dalībnieki pieredzes bagātu mentoru vadībā pilnveidoja pārmaiņu ieviešanas un vadīšanas prasmes, lai pēc tam, izmantojot jauniegūto pieredzi, iedzīvinātu ilgtspējas idejas pedagogu izglītībā un stiprinātu daudzpusīgu sadarbību dažādos līmeņos. Baltijas Universitātes redzējumu par mūsdienu izglītības mērķiem un izaicinājumiem prezentēja un diskusijas vadīja Dr. Shepherd Urenje no Upsalas Universitātes (Zviedrija), Sinikka Suomalainen no Abo Universitātes (Somija), Džineta Dimante  no Latvijas Universitātes un citi izglītības jomas profesionāļi.

  Darba grupās tika diskutēts par gūto pieredzi un nākotnes izaicinājumiem, par ilgtspējīgas attīstības kompetencēm – sistēmisko, stratēģisko un kritisko domāšanu, radošuma un sadarbības prasmju izkopšanu gan starp augstskolu mācībspēkiem, gan šo prasmju attīstības veicināšanu studentiem un skolēniem.

  Pasākuma ietvaros Latvijas reģionālo augstskolu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar izstrādāto un uzsākto projektu sadarbības veicināšanai starp reģionālajām augstskolām. Pirmajā posmā iesaistīto augstskolu – Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju  akadēmijas un Liepājas Universitātes  – docētāji izvērtēja savu lokālās ilgtspējīguma attīstības veicināšanas pieredzi, noteica stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Pirmā Latvijas augstskolu docētāju tikšanās klātienē notika DU UNESCO katedras rīkotās Doktorantu vasaras skolas ietvaros šī gada 16. – 18. augustā DU studiju un pētniecības centrā „Ilgas”. Projektā tiek veidota atvērta telplaika tīklojuma struktūra, kurā iesaistīties tiek aicināts ikviens, kas dara, meklē darāmo sociālo inovāciju radīšanai caur pētījumiem un izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

  EduBalt projekts tiek īstenots ar Zviedrijas Institūta finansiālu atbalstu.

  DU komandas vārdā izsakām pateicību projekta organizatoriem un kolēģiem par produktīvo darba organizēšanu un diskusijās gūtajām atziņām.

  Papildu informācija:

  Elga Drelinga
  E-pasts: elga.drelinga@du.lv

  Lolita Jonāne
  E-pasts: lolita.jonane@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading