• A- A A+
 • UNITWIN/UNESCO Katedru programmas 25. gadadienas svinības Parīzē

  Aktualizēts 05.12.2017 16:49

  DU UNESCO Katedras darbība sagaidot UNITWIN/UNESCO Katedru programmas 25. gadadienu un padziļinot starptautisko sadarbību Globālās Darbības Programmas (GDP) uzdevumu īstenošanai līdz 2020. gadam un ieceru īstenošanu izglītībā līdz 2030. gadam.  

  UNITWIN/UNESCO Katedru programmas 25. gadadienas svinības Parīzē

  Programmas 25. gadadiena tika atzīmēta ar jubilejai veltītu UNITWIN/UNESCO Katedru Programmas konferenci, kas notika 31. oktobrī UNESCO Galvenajā mītnē Parīzē. Ar šo svinīgo pasākumu sākās UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesija, kuras  pirmajā nedēļā līdz 4. novembrim tika risināti izglītības sektora jautājumi. Novembrī un decembrī sāka izvērsties pasākumi, kurus organizē UNITWIN/UNESCO katedras no dažādām universitātēm.

  UNESCO Augstākās izglītības sektors uzaicināja Daugavpils Universitātes UNESCO Katedras vadītāju uz UNESCO/UNITWIN 25 gadu jubilejai veltīto konferenci, lai piedalītos programmas darba izvērtēšanā un palūkotos uz turpmākajām UNESCO Katedru un UNITWIN tīklojumu iespējām īstenot Ilgtspējīgas attīstības ieceres izglītībā līdz 2030. gadam.  Svinībās piedalījās vairāk kā 200 UNESCO Chairholderi un  UNITWIN tīklojumu koordinatori no 48 pasaules valstīm.

  Paveikto apliecināja konferences saturs, bet apņemšanos ilustrēja dzīvās pieredzes prezentācija, kuru svinībām sagatavoja Augstākās izglītības sekcija. Prezentācijā tika piedāvāta  pašreiz esošo UNITWIN/UNESCO Katedru dzīvās pieredzes plūsma, kurā katra UNESCO Katedra ar vienu lapas pusi prezentēja savu īpašo ieguldījumu un nākotnes ieceres, kas tiek īstenotas vairāk kā 700  UNESCO/UNITWIN Katedru darbos.

  DU UNESCO Katedras darbības saturs un virssaturs, kas tika demonstrēts Parīzes prezentācijā

  DU UNESCO Katedras pašreizējie darbi ir atpazīstami globālā mērogā:

  • veicināt skolotāju izglītības un tālākizglītības virzību uz ilgtspējīgumu,
  • veicināt izglītības pētījumu un izglītošanas integrēšanu izglītības ilgtspējīgai attīstībai, pilnveidojot trans-disciplinārās pieejas izmantošanu izglītības pētījumos,
  • veicināt Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcija (BBCC) pētījumu attīstību, lai uzturētu darbības pētījuma tīklojumu izglītībā ilgtspējīgai attīstībai un piedalītos izglītības kvalitātes ekspertēšanā,
  • uzturēt nepārtrauktu dialogu par skolotāju izglītības un augstākās izglītības pārorientēšanu un sociālo inovāciju meklējumiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai,
  • publicēt žurnālus Journel of Teacher Education for Sustainability (JTES) un Discourse and Communication for Sustainable Education (DCSE) un organizēt ikgadējās BBCC konferences.

  DU UNESCO Katedras ieceres paredz uzturēt un attīstīt globālo sadarbību:

  • turpināt īstenot starptautisko līdzdalības darbības pētījumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, attīstīt izglītības pētījumos kompleksas trans-disciplināras perspektīvas teorētisko un praktisko pamatojumu, kurā tradīcijas un inovācijas mijiedarbība ir attiecības un saturs, pēc kura tiek skaidrota un saprasta ilgtspējīguma kompleksā daba,
  • pakāpeniski pārveidot BBCC par atvērtu globālu pētnieku un universitāšu tīklojumu ap JTES un DCSE, lai attīstītu holistiskāku teoriju ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai izglītībā.

  DU UNESCO Katedras 15. starptautiskā BBCC/JTES konference Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība: tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

  Konference bija DU veltījums UNITWIN/UNESCO Programmas 25 gadu jubilejai un vienlaikus tas bija kārtējais Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcija izglītības pētījumos (BBCC) pasākums. Konferences organizētāju sadarbība ir uzskatāms apliecinājums:

  (1) UNITWIN/UNESCO Katedru Programmas sadarbības spēkam, kas veidojas start universitātēm, kuras iesaistās UNESCO Katedru tīklojumos. Šajā gadījumā, tas ir apliecinājums pie DU piesaistītā BBCC attīstībai, kas sāka veidoties kopš 2002.gada un kopš DU UNESCO katedras atklāšanas ir kļuvis par pamatu UNITWIN/UNESCO Katedras uzdevumu īstenošanai. Jau 15.gadu konferences organizētāji apliecina BBCC iesaistīto universitāšu sadarbības spēju attīstību un uzticību skolotāju un augstākās izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību. Konferences organizēšanā sadarbojās DU UNESCO Katedra ar  Rīgas Tehniskās Universitātes E- studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāti, Urmia Universitāti no Irānas, Mijagi Izglītības universitāti no Japānas, Japānas asociāciju Izglītība ilgtspējīgai attīstībai, Augsburgas Universitāti no Vācijas un Utenas lietišķo zinātņu universitāti no Lietuvas. Konferences organizētāju un īstenotāju komandā darbojās Latvijas Nacionālās UNESCO Komitejas, Latvijas Zinātņu Akadēmijas, Dublinas Universitātes no Īrijas, Jordānijas Universitātes, UNITWIN/UNESCO Katedras no Grieķijas dalībnieki, partneri no Turcijas un Igaunijas un Lietuvas. Šajā gadā tiešā līdzdalības forma tika pārbaudīta ar diviem plenārsēdes referātiem, kas tika piedāvāti ar distances komunikācijas starpniecību. Plenārsēdes uzstāšanās no Jordānijas un Grieķijas pārliecināja BBCC tīklojuma biedrus, ka tas ir labs līdzeklis arī konferences gadījumam.

  (2) pie DU UNESCO Katedras izveidotā BBCC tīklojuma dzīvotspēju un pāreju uz jaunu stratēģisku posmu līdzdalības darbības pētījuma īstenošanā. Iepriekšējos gados tīklojuma attīstība tika saistīta ar tā sagatavošanu skolotāju izglītības un augstākās izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgumu un tīklojuma sadarbības potenciāla palielināšanu. Jaunais līdzdalības darbības mērķis ir kļuvis ambiciozāks un paredz BBCC tīklojuma pārveidošanos par DU UNESCO Katedras žurnālu JTES un DCSE globāla autoru tīklojuma izveidošanos. Šī attīstība iezīmē tīklojuma gatavības paaugstināšanos ilgtermiņa uzdevuma īstenošanai, kas Katedras līgumā ar UNESCO (Parīzē) paredz globāla centra izveidošanu pie DU UNESCO Katedras skolotāju un tālākizglītības jautājumos un izglītības pētījumos par tradīcijas un inovācijas mijiedarbību ilgtspējīgas izglītības attīstībai. Pārejai uz jaunu sadarbības posmu ir notikušas vairākas pakāpeniskas izmaiņas: uzlabota JTES un DCSE kvalitāte un augusi žurnālu popularitāte globālajā mērogā; paplašināta žurnālu uzaicināto redaktoru, valodas redaktoru un redkolēģiju locekļu komandas; kļuvis atpazīstams BBCC apakš tīklojums, kurā ir iesaistījušies un darbojas dažādu Latvijas augstskolu dalībnieki; paplašinājies universitāšu un valstu loks, kas ir no reģioniem ārpus Eiropas un, kas iesaistījušās sadarbībā ar JTES un DCSE; ir iecerētas 16 . un 17. konferences  rīkošanas vietas Turcijā un Francijā; ir radušās ieceres organizēt tīklojuma starptautiskās vasaras skolas Latvijā, Irānā un Vācijā; tiek plānotas iespējas sadarbībai ar Japānu. UNESCO Katedras atskaitē par 2017. gadu varēs atrast sīkāku informāciju.

  15. starptautiskās BBCC/JTES starptautiskās konferences noslēgumā 18. novembrī konference organizētāju un dalībnieku vārdā konferences ziedu dekorācija tika aiznesta un nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa.

  Papildu informācija:
  Profesore, Dr.paed. Ilgas Salītes
  UNESCO Katedras vadītāja
  E-pasts: ilga.salite@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading