• A- A A+
 • Uzsākts 8.2.1. SAM projekts “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai”

  Aktualizēts 12.10.2018 15:15

  Daugavpils Universitāte ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr.8.2.1.0/18/I/005 īstenošanu.

  Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju Daugavpils Universitātes studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” un nodrošināt augstākās izglītības resursu efektīvu koplietošanu.

  Projekta rezultātā Daugavpils Universitāte, sadarbībā ar citām Latvijas augstākām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem, uz esošo studiju programmu resursu bāzes, izstrādās, licencēs, aprobēs un akreditēs   divas jaunas studiju programmas:

  • integrētā profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” ar apakšprogrammām Valodu jomā un Sociālajā un pilsoniskajā jomā;
  • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Skolotājs” ar apakšprogrammām Valodu jomā, Sociālajā un pilsoniskajā jomā un Veselības un fiziskās aktivitātes jomā.

  Projekta ietvaros līdz 2022. gada 1. jūnijam ir plānots veikt studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditāciju Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrā.

  Latvijas izglītības sistēmā šobrīd tiek īstenota vispārējās izglītības satura reforma, pārejot uz kompetenču izglītību, kas izvirza citas prasības skolotāju sagatavošanai, kā arī esošo skolotāju profesionālajai pilnveidei darbam ar jauno izglītības saturu. DU jaunizveidotajās programmās tiks nodrošināta konceptuāli jauna, kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstoša skolotāju sagatavošana, kas vērsta uz cilvēka rīcībspējai nepieciešamo pamatkompetenču un caurviju kompetenču pilnveidi, nodrošinot tautsaimniecības izglītības jomu ar mūsdienīgi sagatavotiem pedagogiem.

  Abu jaunveidojamo programmu ietvaros DU tiks nodrošinātas divas alternatīvas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai: tiem pretendentiem, kuri ir studējuši citās bakalaura programmās un ieguvuši izglītību ar pedagoģiju nesaistītā jomā, un tiem pretendentiem, kuri izvēlēsies apgūt pedagoga profesiju pēc vidējās izglītības iegūšanas. Studējošiem tiks nodrošināta iespēja izvēlēties dažādus studiju moduļus, kas ļaus sagatavot daudzveidīga profila pedagogus, atbilstoši izglītības iestāžu vajadzībām un nodrošinot skolotājiem pilnas slodzes nodarbinātību.

  Daugavpils Universitāte īstenos projektu sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un  Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, kā arī iesaistot Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertus, skolotāju metodisko apvienību,  “Iespējamās misijas” un Aizsardzības ministrijas pārstāvjus.

  Pateicoties dalībai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projektā, DU mācībspēki kā sadarbības partnera eksperti iesaistīties arī citu Latvijas augstākās izglītības iestāžu studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”  programmu un apakšprogrammu izstrādē un īstenošanā bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī.

  Projekta realizācijas periods: 01.10.2018. – 30.09.2022.

  Projekta kopējais finansējums: 613 721 EUR, no kuriem ESF finansējums 521 662.85 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 92 058.15 EUR (15%).

  Papildu informācija:
  Eridiana Oļehnoviča
  Tālr. 29130310
  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading