• A- A A+
 • Uzsākts 8.2.1. SAM projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”

  Aktualizēts 02.05.2019 01:05

  Daugavpils Universitāte (DU) ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” Nr.8.2.1.0/18/A/019  īstenošanu.

  Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju DU un stiprināt resursu koplietošanu. Projekta darbības ir orientētas uz DU iesaistīšanos Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes paaugstināšanā un darba tirgum atbilstošu un kompetentu speciālistu sagatavošanā.

  Projekts tiks realizēts no 02.05.2019. līdz 31.10.2023., un šajā laikā tiks izstrādātas, aprobētas un licencētas piecas jaunas studiju programmas:

  profesionālā bakalaura studiju programma (PBSP) “Ekonomisko procesu pārvaldība”. Šī studiju programma tiks izveidota uz PBSP “Ekonomika” un profesionālā maģistra studiju programmas (PMSP) “Ekonomika” bāzes un piedāvās iespēju studējošajiem izvēlēties ekonomista vai finansista kvalifikāciju;

  bakalaura studiju programma “Mūzika” tiks izstrādāta uz PBSP “Mūzika” un PMSP “Mūzika” bāzes un nodrošinās iespēju studējošajiem specializēties dažādu mūzikas instrumentu spēlē, solo dziedāšanā, diriģēšanā vai mūzikas teorijā;

  profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” tiks izveidota, konsolidējot akadēmiskā bakalaura studiju programmu (ABSP) „Psiholoģija” un PMSP „Izglītības psihologs”. Apgūstot šo programmu, studējošie varēs specializēties konsultatīvajā psiholoģijā vai izglītības un skolu psiholoģijā;

  akadēmiskā maģistra studiju programma (AMSP) “Bioloģija” tiks izveidota, konsolidējot AMSP “Bioloģija” un AMSP “Dabas rekreācija”. Jaunveidotajā programmā tiks īstenota starpdisciplinārā pieeja un studējošajiem tiks piedāvāti divi specializācijas  moduļi: “Bioresursi” un “Dabas rekreācija”;

  doktora studiju programma (DSP) “Filoloģija” tiks izveidota, konsolidējot DSP “Valodniecība” un DSP “Literatūrzinātne”, lai sagatavotu literatūrzinātniekus  un valodniekus mūsdienu filoloģijas zinātnes aktuālo problēmu risināšanai un Latvijas zinātnes prezentēšanai Eiropas un pasaules līmenī.

  Projekta ietvaros ir paredzēta jaunveidoto studiju programmu publicitāte, kā arī studiju programmām atbilstošo studiju virzienu akreditācija EQAR aģentūrā, tas ir, projekta darbības laikā DU tiks akreditēti pieci studiju virzieni: “Ekonomika”, “Mākslas”, “Psiholoģija”, “Dzīvās dabas zinātnes”, “Valoda un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un  valodu programmas”.

  Projekta kopējais finansējums: 500000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 424999.90 EUR (85%), valsts budžeta līdzfinansējums – 75000.10 (15%) EUR.

  Papildu informācija:

  Projekta vadītāja: Dr. philol. prof. Maija Burima, studiju prorektore
  Tālr. 29789096
  E-pasts: maija.burima@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading