• A- A A+
 • Valsts pētījumu programmas “Letonika” projekts Nr. 4.2 “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse”

  Aktualizēts 03.09.2015 11:04

  Projekta mērķis – raksturot latviešu literatūras vietu pasaules literatūras procesu kontekstā, akcentējot tās reģionālos un starptautiskos aspektus, centra – perifērijas, nacionālās un eiropeiskās identitātes mijiedarbību.

  Projekta uzdevumi:
  – Pievērsties Latvijas izcelsmes autoru jaunradei diasporā un mazākumtautību literatūras integrācijai Latvijas literatūras procesos.
  – Veikt pētījumus sadarbībā ar Baltijas, Ziemeļvalstu, Eiropas, ASV, Krievijas u.c. zinātniskajiem institūtiem.
  – Ar komparatīvo metodoloģiju veicinot Letonikas tematikas izpēti starptautiskā kontekstā.
  – Pievērsties latviešu literatūras raksturojumam starpdisciplinārā aspektā.
  – Aktualizēt poētiskā tulkojuma vēsturi.
  – Autobiogrāfiskās prozas un femīnās rakstības interpretācija dažādu autoru tekstos.
  – Ebreju kultūras diskurss.
  – Tradicionālu un aktuālu literatūras teorijas jautājumu aktulizācija.
  – Latviešu literatūras reprezentācija kino un teātrī.
  – Bērnu literatūras pētījumi.

  Paredzamie rezultāti:
  – Izstrādāt 7 monogrāfijas;
  – Aprobēt projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus Latvijas un starptautiska mēroga zinātniskajos izdevumos, tostarp citējamos.
  – Iniciēt un piedalīties ar projekta tematiku saistītās Latvijas un starptautiska mēroga konferencēs.
  – Ar zinātnes pārneses aktivitāšu starpniecību nodrošināt projekta rezultātu popularizāciju sabiedrībā.

  PROJEKTA ZIŅAS

  2017. gada 27. jūnijā notika kolektīvās monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki

  2017. g. 27. jūnijā notiks kolektīvās monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki

  2017. g. 26.–27. janvārī notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie lasījumi”

  2016. g. 25. novembrī notika zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais”

  2016. gada augustā DU HF docente Ingrīda Kupšāne veica pētniecisko darbu Lielbritānijā

  Izdots zinātnisko rakstu krājums „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas XVI Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā”

  2015. gada 25. augustā – 2. septembrī – projekta zinātnieku dalība konferencē SGEM 2015 Bulgārijā

  2015. gada 10.- 11. septembrī DU zinātnieki piedalīsies VI Letonikas kongresā

  2015. gada 29. – 30. janvārī projekta “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” dalībnieki piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXV Zinātniskie lasījumi”

  2014. gada 18.-19. decembrī notika zinātniskais seminārs ”ROBEŽA UN DIASPORA KULTŪRĀ”

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading