• A- A A+
 • 2011. gads

  N.p.k. Vāks  Autors  Darba nosau- kums Formāts, apjoms Valoda Struktūr- vienība
  1.  3561-3978-m A. Stašulāne
  (galv. red.)
  Kultūras studijas. Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. III.
  Kulturas_studijas_III.pdf (PDF, 61.9 Kb)
  A5,
  488 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF
  2.  3562-3979-m I. Saleniece
  (atb. red.)
  Vēsture: avoti un cilvēki. XX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIV. (Zinātnisko rakstu krājums.)
  Vesture_XIV.pdf (PDF, 68.8 Kb)
  A5,
  360 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF Vēstures kat.
  3. 3563-3980-m И. Штейман Гуманизм и конформизм.
  Steimans.pdf (PDF, 31 Kb)
  A5,
  148 lpp.
  Krievu
  4. 3564-3981-m I. Ostrovska Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālās audzināšanas kontekstā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātnes nozarē Sociālās pedagoģijas apakšnoz. A5,
  84 lpp.
  Latviešu, angļu
  5. 3762-4203-m J. Savvina
  (sast.)
  5. izlaidums: DU profesionālās maģistra studiju programmas „Māksla” 2011. gada absolventu maģistra un vadītāju radošo darbu katalogs.
  katalogs.pdf (PDF, 539.5 Kb)
  A4,
  32 lpp.
  Latviešu MMF Mākslas un dizaina kat.
  6. 3566-3983-m V. Zahars Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija.
  Zahars_2011.pdf (PDF, 35.2 Kb)
  A5,
  136 lpp.
  Latviešu SZF
  7. 4114-4578-m R. Cibuļskis Latvijas īsspārņu (Coleoptera: Staphylinidae) faunas revīzija. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare A5,
  92 lpp.
  Latviešu, angļu
  8. 4115-4579-m R. Rinkeviča Minimonogrāfiju sērija. Bērnības semiotika 20. gs. 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā.
  Rinkevica.pdf (PDF, 45.2 Kb)
  B6,
  234 lpp.
  Latviešu; kopsav. angļu HF KI
  9.  4116-4580-m I. Ļaha Minimonogrāfiju sērija. Latviešu literatūra Zviedrijā.
  Laha.pdf (PDF, 47.4 Kb)
  B6,
  144 lpp.
  Latviešu; kopsav. zviedru, angļu HF KI
  10. 4117-4581-m E.T. Vaivode (sast.) Vladimirs Gorskis (1909-1981). Dzīve un darbs. Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti.
  Gorskis.pdf (PDF, 392.4 Kb)
  20×20 cm,
  60 lpp.
  Latviešu; kopsav. angļu, krievu, poļu, igauņu, lietuv. DU muzejs
  11. 4119-4583-m D. Oļehnovičs (atb. par izd.) DU 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
  Konference_53_Tezes.pdf (PDF, 168.1 Kb)
  A4,
  224 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu DU Zinātņu daļa
  12.  4120-4584-m I. Grauzdiņa (galv. red.) Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums. III.
  Muzikas_zinatne_sodien_III.pdf (PDF, 60.7 Kb)
  A5,
  264 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu DU MMF, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģ. katedra, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  13. 4121-4585-m Ē. Daugulis (sast.) Theses of 6th International Scientific Conference “Music Science Today: the permanent and the changeable” = 6. starptautiskās zinātniskās konferences “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais tēzes.
  Muzikas_zinatne_sodien_Tezes.pdf (PDF, 95.4 Kb)
  A5,
  76 lpp.
  Latviešu, angļu DU MMF, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģ. katedra, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  14. 4122-4586-m 6th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”. Book of Abstracts.
  Book_of_Abstracts.pdf (PDF, 238 Kb)
  B5,
  144 lpp.
  Angļu DMF SBI
  15. I. Zuģicka (sast.) DU 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. (izdots kompaktdiskā)
  Konference_52_materiali.pdf (PDF, 1.6 Mb)
  Konference_52_materiali_2.pdf (PDF, 603.2 Kb)
  A4,
  1862 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu DU Zinātņu daļa
  16. 4497-5015-m A. Šļahova (atb. par izd.) 7th International Conference “Person. Color. Nature. Music”. Abstracts. A5,
  60 lpp.
  Angļu Mākslu pedagogu apvienība, DU MMF
  17. 4498-5016-m M. Čačka
  (atb. par izd.)
  Catalogue of the 7th International Conference “Person. Color. Nature. Music”. 56 lpp. Angļu Mākslu pedagogu apvienība, DU MMF
  18. 4499-5017-m J. Šteimans Grāmatas par ebreju vēsturi.
  Steimans_2.pdf (PDF, 23.3 Kb)
  A5,
  124 lpp.
  Latviešu
  19.  4500-5018-m V. Volkovs (atb. par izd.) Sociālo pētījumu institūta 2010. gada pārskats.
  SPI_parskats.pdf (PDF, 36.4 Kb)
  A5,
  72 lpp.
  Latviešu SZF SPI
  20.  4501-5019-m M. Pupiņš,
  A. Pupiņa
  Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteicējs.
  Pupins.pdf (PDF, 288 Kb)
  A5,
  76 lpp.
  Latviešu DMF Ekoloģijas institūts
  21. 5102-5688-m DU zinātniskās darbības 2010. gada pārskats.
  DU_parskats.pdf (PDF, 879.1 Kb)
  A4,
  230 lpp.
  Latviešu DU Zinātņu daļa
  22. 5103-5689-m A. Stankeviča (red.) Славянские чтения VIII. (Slāvu lasījumi VIII)
  Slavu_lasijumi_VIII.pdf (PDF, 42.5 Kb)
  A5,
  260 lpp.
  Krievu HF Rusistikas un slāvistikas kat.
  23. 5104-5690-m 15th European Carabidologists Meeting. Daugavpils, Latvia, 23.-27.08.2011. Book of Abstracts.
  Book_of_abstracts.pdf (PDF, 94.4 Kb)
  B5,
  48 lpp.
  Angļu DMF SBI
  24. 5105-5691-m I. Dvorecka Igora Činnova ego-literārā daiļrade. Promocijas darba kopsavilkums.
  Literatūrzinātnes nozare
  Cittautu lit. vēst. apakšnozare
  A5,
  108 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu
  25. 5256-5844-m M. Burima (sast., zin. kolēģ. vad.) Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme, gaiss. Zinātnisko rakstu krājums. XIII.
  Literatura_un_kultura__XIII.pdf (PDF, 59.9 Kb)
  A5,
  144 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF Latviešu literatūras un kultūras kat.
  26.  5257-5845-m A. Belousovs, A. Stankeviča (red.) Добычинский сборник – 7. (Dobičina krājums, 7. laidiens)
  Dobicins_7.pdf (PDF, 54.9 Kb)
  A5,
  232 lpp.
  Krievu HF Rusistikas un slāvistikas kat., Krievu val. un kult. centrs
  27. 5258-5846-m V. Meņšikovs (red.) Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.
  Ekonomika_krajums.pdf (PDF, 48.4 Kb)
  A5,
  288 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF SPI, Ekonomikas kat.
  28. 5259-5847-m A. Baikovs (zin. red.) Starptautiskās zinātniskās konferences “Valsts un tiesību aktuālās problēmas” zinātnisko rakstu krājums.
  Valsts_un_tiesibu.pdf (PDF, 46 Kb)
  A5,
  364 lpp.
  Latviešu, krievu SZF
  29. 5260-5848-m J. Paukšte Sērija “Mana Universitāte”.
  Jānis Paukšte. Dzimtās zemes elpa. (autobiogrāfiska apcere)
  Paukste.pdf (PDF, 36.1 Kb)
  A5,
  344 lpp.
  Latviešu DU
  30. 5261-5849-m Starptautiskās zinātniskās konferences “Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” tēzes.
  SZF_tezes.pdf (PDF, 51.1 Kb)
  A5,
  100 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF
  31.  5292-5880-m The 7th International Scientific Conference “Problems in Music Pedagogy”. Abstracts. (izdots kompaktdiskā)
  PMP_7_Abstracts.pdf (PDF, 172.2 Kb)
  A4,
  70 lpp.
  Angļu DU, Linkopingas Universitāte, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, Tallinas Universitāte
  32. 5293-5881-m J. Davidova (red.) The 7th International Scientific Conference “Problems in Music Pedagogy”. Proceedings. (izdots kompaktdiskā)
  PMP_7_Proceedings.pdf (PDF, 205.7 Kb)
  A4,
  342 lpp.
  Angļu DU, Linkopingas Universitāte, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, Tallinas Universitāte
  33. 5294-5882-m L. Paņina Latvijas augstākās izglītības sistēmas efektivitātes izpēte un vidējā termiņa attīstības modeļi.
  Promocijas darba kopsavilkums.
  Ekonomikas nozare
  Reģionālās ekonomikas apakšnozare
  A5,
  92 lpp.
  Latviešu, angļu
  34. 5295-5883-m M. Ņesterova Ieslodzīto sociālie priekšstati par taisnīgumu un ticība taisnīgai pasaulei.
  Promocijas darba kopsavilkums.
  Psiholoģijas nozare
  Sociālās psiholoģijas apakšnozare
  A5,
  72 lpp.
  Latviešu, angļu
  35. 5512-6114-m F. Fjodorovs (red.) Latgale kā kultūras pierobeža II.
  Latgale_ka_kulturas_pierobeza_II.pdf (PDF, 78.9 Kb)
  B5,
  304 lpp.
  Latviešu, krievu HF KI
  36. 5513-6115-m F. Fjodorovs (red.) Bibliotheca Latgalica. Иоэл Вейнберг. Труды и дни.
  Bibliotheca_Latgalica_Veinbergs.pdf (PDF, 69.6 Kb)
  A5,
  412 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF KI
  37. 5514-6116-m N. Fjodorova Minimonogrāfiju sērija. Семейная хроника Н. Гарина-Михайловского: структура и идеология.
  Minimonografija_Fjodorova.pdf (PDF, 61 Kb)
  B6,
  334 lpp.
  Krievu; kopsav. angļu HF KI
  38. 5515-6117-m D. Boiko Ziemeļu gulbis Cygnus Cygnus (L.) Latvijā – ligzdojošā populācija, tās ziemoš., spalvu maiņas un dispersijas ģeogrāfija.
  Promocijas darba kopsavilkums.
  Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare
  A5,
  52 lpp.
  Latviešu, angļu
  39. 5516-6118-m L. Skulme (sast.) Zinātnieku biobliogrāfija. Latvijas ZA korespondetājloceklis, profesors Dr. habil. math. Felikss Sadirbajevs. Biobibliogrāfija.
  Biobibliografija_Sadirbajevs.pdf (PDF, 38.1 Kb)
  A5,
  64 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu DU bibliotēka
  40. 5521-6123-m S.Polkovņikova (atb. red.) Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. XXI.
  Valoda_2011.pdf (PDF, 66.3 Kb)
  A5,
  440 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu HF
  41. 5517-6119-m I. Valtere Augusta Saulieša proza Eiropas literatūras kontekstā. Promocijas darba kopsavilkums.
  Literatūrzinātnes nozare
  Salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozare
  A5,
  60 lpp.
  Latviešu, angļu
  42. 5518-6120-m T. Lavrecka Aleksandra Čaka proza Eiropas modernisma kontekstā. Promocijas darba kopsavilkums.
  Literatūrzinātnes nozare
  Salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozare
  A5,
  56 lpp.
  Latviešu, angļu
  43. 5519-6121-m I. Dvorecka,
  O. Komarova (red.)
  Komparatīvistikas institūta almanahs: 24. Philologica II.
  Philologica_II.pdf (PDF, 65.9 Kb)
  A5,
  264 lpp.
  Latviešu, krievu, vācu HF KI
  44. 5520-6122-m V. Lukaševičs Latgaliešu-latviešu vārdnīca.
  Lukasevics_vardnica.pdf (PDF, 29.9 Kb)
  A6,
  232 lpp.
  Latgaliešu, latviešu DU
  45. 5613-6221-m E. Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 7 (2011) = Regional review. Research papers. No. 7 (2011).
  Regionalais_zinojums_7.pdf (PDF, 39.9 Kb)
  A4,
  94 lpp.
  Angļu SZF SPI

   

  1. DU HF. XXI zinātn. lasījumi. Starpt. konf. programma. A5 HF
  2. Periodisko izdevumu un datubāzu rādītājs 2011. A5, 8 lpp. DU bibliotēka
  3. DU žurnāls “Lai Top!” A5, 62 lpp.
  4. DU 53. starptautiskās zinātniskās konferences programma. A4, 32 lpp. DU Zinātņu daļa
  5. Starptautiskās zinātniskās konferences “Krievu val., liter. un kult.: pagātne, tagadne, nākotne” programma. A5, 12 lpp. Rusistikas un slāvistikas kat.,
  Krievu val. un kult. centrs
  6. Starptautiskās zinātniskās konferences “Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” programma. A5, 28 lpp. SZF

  Saīsinājumi:
  DMF – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  DU – Daugavpils Universitāte
  DUJZA – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
  HF – Humanitārā fakultāte
  IVF – Izglītības un vadības fakultāte
  KI – Komparatīvistikas institūts
  MMF – Mūzikas un mākslu fakultāte
  SBI – Sistemātiskās bioloģijas institūts
  SPI – Sociālo pētījumu institūts
  SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading