• A- A A+
 • Vitālijs Raščevskis „Etniskās identitātes un etnisko stereotipu īpatnības jauniešiem no mono un multikultūras ģimenēm”

  8121-9018-n

  Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 8.decembrī VITĀLIJS RAŠČEVSKIS aizstāvēja promocijas darbu Etniskās identitātes un etnisko stereotipu īpatnības jauniešiem no mono un multikultūras ģimenēmpsiholoģijas doktora grāda (Dr.psych.) iegūšanai.

  Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Psiholoģijas nozares promocijas padomes lēmumu VITĀLIJAM RAŠČEVSKIM piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā (Dr.psych.) sociālās psiholoģijas apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224.

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) ietvaros. Projektu 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  Zinātņu daļa
  Tālr.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading