• A- A A+
 • Inese Haite „Policentriska attīstība Latvijā un tās novērtēšana”

  10960-12148-n

  10302-11441Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 09. janvārī Inese Haiteaizstāvēja promocijas darbuPolicentriska attīstība Latvijā un tās novērtēšana”. 

  Promocijas darba zinātniskie vadītāji: doc., Dr.oec. Lienīte Litavniece un vad.pētniece, Dr.oec. Olga Lavriņenko.

  Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Ekonomikas promocijas padomes lēmumu Inesei Haitei piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikas nozarē, reģionālās ekonomikas apakšnozarē (Dr.oec.).

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1.

  Ineses Haites promocijas darba kopsavilkums (PDF, 3.4 Mb)

  Promocijas darbs izstrādāts projektu “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) un „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2.kārta” (vien. Nr. 2012/0004/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros. Projektus 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  Zinātņu daļa
  Tālr.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading