• A- A A+
 • Inga Gedžūne „Topošo skolotāju atskaites sistēmu virzība uz iekļautību dabā”

  10960-12148-n

  11309-12499Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 5.jūnijā Inga Gedžūne aizstāvēja promocijas darbu„Orientation of pre-service teachers’ frames of reference towards inclusion in nature” / „Topošo skolotāju atskaites sistēmu virzība uz iekļautību dabā”.
   
  Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed., prof. I.Salīte.

  Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Pedagoģijas promocijas padomes lēmumu Ingai Gedžūnei piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1.

  I.Gedžūnes promocijas darba kopsavilkums (PDF, 1.2 Mb)

  Promocijas darbs izstrādāts projektu “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) un „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2.kārta” (vien. Nr. 2012/0004/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros. Projektus 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
   
   
  Papildu informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading