• A- A A+
 • Jeļena Brakovska „Č.R. Metjurins un Dž. Š. le Fanī: gotiskās apziņas paradigmas”

  10960-12148-n

  11099-12289-nDaugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 08. maijā Jeļena Brakovska aizstāvēja promocijas darbu„Č.R. Metjurins un Dž. Š. le Fanī: gotiskās apziņas paradigmas”. 

  Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.philol., asoc.prof. Anna Stankeviča.

  Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Literatūrzinātnes promocijas padomes lēmumu Jeļenai Brakovskai piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1.

  J.Brakovskas promocijas darba kopsavilkums(PDF, 1012.5 Kb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) ietvaros. Projektu 93,35% apmērā līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds.

  Papildu informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading