• A- A A+
 • Marija Bambuļaka „Epizodisko notikumu emocionālās valences ietekme uz etnisko attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem”

  10960-12148-n

  Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 11. aprīlī Marija Bambuļaka aizstāvēja promocijas darbu „Epizodisko notikumu emocionālās valences ietekme uz etnisko attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem”. 

  Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.psych. Irina Plotka.

  Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Psiholoģijas promocijas padomes lēmumu Marijai Bambuļakai piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijas nozarē, sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.).

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1.

  M.Bambuļakas promocijas darba kopsavilkums (PDF, 779.6 Kb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) ietvaros. Projektu 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

   
  Papildu informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading