• A- A A+
 • ARMINE ABRAHAMYAN „Savvaļas Mellisa officinalis L. (Lamiaceae) un Origanum vulgare L. (Lamiaceae) izplatības modelēšana un populācijas ekoloģija Armēnijā”

  9221-10492-n13239-14626-n

  Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 12.maijā Arminei Abrahamyan aizstāvēja promocijas darbu „Savvaļas Mellisa officinalis L. (Lamiaceae) un Origanum vulgare L. (Lamiaceae) izplatības modelēšana un populācijas ekoloģija Armēnijā”.

  Promocijas darba zinātniskie vadītāji:

  •  Dr. agr. Andreas Melikyan
  •  Dr.biol., Arvīds Barševskis

  Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Bioloģijas promocijas padomes lēmumu Arminei Abrahamyan piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Parādes ielā 1, Daugavpilī.

  A.Abrahamyan promocijas darba kopsavilkums (PDF, 2.3 Mb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2.kārta” (vien. Nr. 2012/0004/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros. Projektus 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading