• A- A A+
 • Daina Roze „Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipares Liparis loeselii (L.) RICH. populāciju dzīvotspēju Latvijā”

  9221-10492-n

  Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 3.septembrī Daina Roze aizstāvēja promocijas darbu Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipares Liparis loeselii (L.) RICH. populāciju dzīvotspēju Latvijā”.

  Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Gunta Jakobsone.

  Balsošanas rezultāti: par – 6 pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Bioloģijas promocijas padomes lēmumu Dainai Rozei piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Parādes ielā 1, Daugavpilī.

  D. Rozes promocijas darba kopsavilkums (PDF, 4.9 Mb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) Projektu 93,35% apmērā līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading