• A- A A+
 • E. Kālis “Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģija: tests radošai domāšanai-attēlu veidošana”

  9221-10492-n

  13573-14992Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 28. augustāEmīls Kālis aizstāvēja promocijas darbu„Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģija: tests radošai domāšanai-attēlu veidošana”.

  Promocijas darba zinātniskais vadītājs:Dr.habil.psych., Dr.habil.paed., prof. Aleksejs Vorobjovs.

  Balsošanas rezultāti: par – 7 pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Psiholoģijas nozares padomes lēmumu Emīlam Kālim piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā (Dr.psych..) personības psiholoģijas apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Parādes ielā 1, Daugavpilī.

  E. Kāļa promocijas darba kopsavilkums (PDF, 495 Kb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2.kārta” (vien. Nr. 2012/0004/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros. Projektus 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Jūnijs >
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading