• A- A A+
 • Eugeniušs Svitala (Eugeniusz Świtała) „Teachers’ values related to sustainable development in Polish and Latvian secondary schools” (Skolotāju vērtības saistībā ar ilgtspējīgu attīstību Polijas un Latvijas vidusskolās)

  9221-10492-n

  12935-14308-nDaugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 2. aprīlī Eugeniušs Svitala (Eugeniusz Świtała)  aizstāvēja promocijas darbu„Teachers’ values related to sustainable development in Polish and Latvian secondary schools” (Skolotāju vērtības saistībā ar ilgtspējīgu attīstību Polijas un Latvijas vidusskolās).

  Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed., prof. Ilga Salīte

  Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Pedagoģijas promocijas padomes lēmumuEugeniušamSvitalam (Eugeniusz Świtała)piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.) skolas pedagoģijas apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Parādes ielā 1, Daugavpilī.

  E. Svitalas promocijas darba kopsavilkums (PDF, 698.7 Kb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) Projektu 93,35% apmērā līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading