• A- A A+
 • Jeļena Tretjakova „Metafora automobiļu un dzelzceļa transporta terminoloģijā: angļu un krievu valodas sastatāmais aspekts”

  9221-10492-n

  13506-14919-nDaugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 30.jūnijā Jeļena Tretjakova aizstāvēja promocijas darbu „Metafora automobiļu un dzelzceļa transporta terminoloģijā: angļu un krievu valodas sastatāmais aspekts”.

  Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. habil. philol., prof. Zaiga Ikere

  Balsošanas rezultāti: par – 8 pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

  Ar Valodniecības promocijas padomes lēmumu Jeļenai Tretjakovai piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.) salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

  Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Parādes ielā 1, Daugavpilī.

  J. Tretjakovas promocijas darba kopsavilkums (PDF, 1 Mb)

  Promocijas darbs izstrādāts projekta “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) Projektu 93,35% apmērā līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds.

  Papildus informācija:
  DU zinātņu daļa
  t.: 654 25452
  e-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading